Procedura: przewodnik dla pracowników

Polecamy broszurę "Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń”, która wyjaśnia na czym polega dozwolony użytek edukacyjny.

Narzędzia Uczelnianej Platformy e-Learningowej

Open

Zapisy na szkolenia