Dla pracowników

Pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze stanowiącym nie więcej niż 60% programu studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 oraz Zarządzeniem Rektora nr 6/2017. Szczegółowe informacje wiążące się z prowadzeniem w AGH zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość znajdują się w Procedurze – przewodniku dla pracowników.

Szkolenie certyfikujące i szkolenia dodatkowe

Zapraszamy pracowników AGH na szkolenie certyfikujące uprawniające do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz na szkolenia dodatkowe z dydaktyki i technologii oraz otwartych zasobów edukacyjnych.

Materiały do samodzielnej nauki

Wprowadzenie do e-learningu  opis
Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym  opis
E-portfolio w rozwoju zawodowym i osobistym  opis
Open Access – Otwarta Nauka  opis

Open AGH e-podręczniki

Od marca 2013 r. koordynujemy i rozwijamy Open AGH e-podręczniki czyli otwarte e-podręczniki akademickie dla inżynierów. Razem z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy platformę do tworzenia i publikowania e-podręczników. Od października 2014 roku dostępne są pierwsze pilotażowe otwarte e-podręczniki z fizyki opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. W opracowaniu są treści do podręczników z matematyki, w które są zaangażowani pracownicy z Wydziału Matematyki Stosowanej.

Każdy pracownik i doktorant może:

  • korzystać z wydziałowych e-podręczników, które zostały ułożone z gotowych modułów według Sylabusa AGH,

  • pobierać e-podręczniki w wygodnym formacie na komputer, czytnik, tablet lub telefon,

  • modyfikować istniejące e-podręczniki, zmieniając ich strukturę i zawartość,

  • układać własne e-podręczniki z gotowych modułów,

  • dzielić się stworzonymi samodzielnie e-podręcznikami ze studentami i innymi pracownikami.

Szkolenia
Pracowników i doktorantów zapraszamy na szkolenie na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w praktyce nauczyciela akademickiego oraz szkolenie z korzystania i tworzenia e-podręczników z gotowych modułów.

Pisanie e-podręczników do kolejnych przedmiotów
Autorami e-podręczników są pracownicy AGH. Osoby zainteresowane opracowaniem e-podręcznika do nowego przedmiotu, zapraszamy do kontaktu z Centrum e-Learningu w celu omówienia szczegółów organizacyjnych. Zapewniamy szkolenie z korzystania z platformy do pisania e-podręczników oraz wsparcie w procesie pracy nad e-podręcznikiem.

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


Terminy spotkań w ramach wydziałowych seminariów dydaktycznych organizowanych przez Pełnomocnika Rektora ds Jakości Kształcenia prof. dr hab. Jacka Tarasiuka. Tytuł spotkania: „Jak robić dobry e-learning” Seminarium prowadzą pracownicy Centrum e-Learningu AGH 10.01.2018 godz. 11:30 C2 sala 429 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; 11.01.2018 godz. 11:00 A3/A4 sala 101 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; 18.01.2018 […]

Większość naszych “CeLowych” książek wygląda tak: (podobnie zresztą wyglądały nasze książki na studiach) Dopisywanie w książkach adnotacji wydaje się naturalnym elementem procesu uczenia się. Tymczasem cyfrowy kształt dostępnych dziś treści niejako pozbawia nas możliwości zatrzymywania na papierze tych ulotnych skojarzeń, spostrzeżeń i refleksji. Z kontekstowym dopisywaniem adnotacji dobrze poradziły sobie elektroniczne czytniki książek, natomiast w […]

Na Wydziale Metali Nieżelaznych 31 stycznia 2017 roku odbyła się pierwsza w AGH obrona rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Internetu. Broniący pracy, mgr inż. Tomasz Skrzekut, wraz z komisją i publicznością, połączył się za pomocą aplikacji Skype z promotorem prof. Ludwikiem Błażem, przebywającym poza AGH. Obrona przebiegła bez zakłóceń. Autor pracy doktorskiej może już dodać dr […]

Open

Zapisy na szkolenia