Dla pracowników

Pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze stanowiącym nie więcej niż 60% programu studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 oraz Zarządzeniem Rektora nr 12/2015. Szczegółowe informacje wiążące się z prowadzeniem w AGH zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość znajdują się w Procedurze – przewodniku dla pracowników.

Szkolenie certyfikujące i szkolenia dodatkowe

Zapraszamy pracowników AGH na szkolenie certyfikujące uprawniające do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz na szkolenia dodatkowe z dydaktyki i technologii oraz otwartych zasobów edukacyjnych.

Materiały do samodzielnej nauki

Wprowadzenie do e-learningu  opis
Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym  opis
E-portfolio w rozwoju zawodowym i osobistym  opis
Open Access – Otwarta Nauka  opis

Open AGH e-podręczniki

Od marca 2013 r. koordynujemy i rozwijamy Open AGH e-podręczniki czyli otwarte e-podręczniki akademickie dla inżynierów. Razem z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy platformę do tworzenia i publikowania e-podręczników. Od października 2014 roku dostępne są pierwsze pilotażowe otwarte e-podręczniki z fizyki opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. W opracowaniu są treści do podręczników z matematyki, w które są zaangażowani pracownicy z Wydziału Matematyki Stosowanej.

Każdy pracownik i doktorant może:

  • korzystać z wydziałowych e-podręczników, które zostały ułożone z gotowych modułów według Sylabusa AGH,

  • pobierać e-podręczniki w wygodnym formacie na komputer, czytnik, tablet lub telefon,

  • modyfikować istniejące e-podręczniki, zmieniając ich strukturę i zawartość,

  • układać własne e-podręczniki z gotowych modułów,

  • dzielić się stworzonymi samodzielnie e-podręcznikami ze studentami i innymi pracownikami.

Szkolenia
Pracowników i doktorantów zapraszamy na szkolenie na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w praktyce nauczyciela akademickiego oraz szkolenie z korzystania i tworzenia e-podręczników z gotowych modułów.

Pisanie e-podręczników do kolejnych przedmiotów
Autorami e-podręczników są pracownicy AGH. Osoby zainteresowane opracowaniem e-podręcznika do nowego przedmiotu, zapraszamy do kontaktu z Centrum e-Learningu w celu omówienia szczegółów organizacyjnych. Zapewniamy szkolenie z korzystania z platformy do pisania e-podręczników oraz wsparcie w procesie pracy nad e-podręcznikiem.

Konkurs „Notatki w Internecie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze cyfrowe materiały dydaktyczne: NOTATKI W INTERNECIE

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


Na Wydziale Metali Nieżelaznych 31 stycznia 2017 roku odbyła się pierwsza w AGH obrona rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Internetu. Broniący pracy, mgr inż. Tomasz Skrzekut, wraz z komisją i publicznością, połączył się za pomocą aplikacji Skype z promotorem prof. Ludwikiem Błażem, przebywającym poza AGH. Obrona przebiegła bez zakłóceń. Autor pracy doktorskiej może już dodać dr […]

Z pewnością są większe konferencje, targi z bardziej zróżnicowaną ofertą czy lepsze lokalizacje niż Online Educa Berlin. Poprzednie edycje nie zawsze były udane. Ale tym razem spędziłam bardzo produktywne 2 dni. Dlaczego podobało mi się na OEB16 ? Po pierwsze organizatorzy bardzo uważnie dobrali prelegentów zarówno keynotów jak i mniejszych sesji. Ponoć na Educę coraz […]

26 października rozdaliśmy – z okazji naszych 20-tych urodzin – specjalne wyróżnienia dla pracowników AGH – Iskry. Osoby, które je otrzymały, w szczególny sposób przyczyniły się do tego, że e-learning iskrzy w AGH, od 20 lat. Chcieliśmy docenić tych, którzy pomimo trudności, z pasją i ciekawością dążą do tego, aby kształcenie wspierane nowoczesnymi technologiami było […]

Open

Zapisy na szkolenia