Dla studentów

Otwarte zasoby i e-podręczniki

We współpracy z nauczycielami akademickimi, doktorantami i najlepszymi studentami przygotowaliśmy i udostępniliśmy wysokiej jakości materiały dydaktyczne, z których można korzystać nieodpłatnie:

Portal OPEN AGH – otwarte, bezpłatne materiały edukacyjne
Portal OPEN AGH E-PODRĘCZNIKI (od października 2014) –  otwarte, modułowe, bezpłatne e-podręczniki akademickie. Zobacz krótki filmik wyjaśniający czym są otwarte e-podręczniki AGH.

Więcej o otwartości

Uczelniana Platforma e-Learningowa

We współpracy z UCI administrujemy Uczelnianą Platformą e-Learningową oraz udostępniamy dla pracowników, doktorantów i studentów zestaw dodatkowych narzędzi wspierających proces kształcenia (Mahara, Redmine, OpenMeetings). Naszym zadaniem jest zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do platformy dla wszystkich pracowników i studentów AGH. Od 2013 roku posiadanie konta w Wirtualnej Uczelni równoznaczne jest z posiadaniem konta na Platformie.

Uczelniana Platforma e-Learningowa jest podzielona na obszary wydzielone dla wydziałów i jednostek pozawydziałowych. Każdy wydział posiada swojego własnego administratora, do zadań którego należy nadawanie uprawnień użytkownikom, dodawanie kont użytkownikom spoza Wirtualnej Uczelni oraz zarządzanie strukturą kursów.

Pełna lista obszarów wydziałowych wraz z administratorami.

Konkurs „Notatki w Internecie”

„Notatki w Internecie” to konkurs na najlepsze filmy o tematyce edukacyjnej opracowywane przez studentów pod opieką nauczycieli akademickich AGH. Więcej informacji…

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


Większość naszych “CeLowych” książek wygląda tak: (podobnie zresztą wyglądały nasze książki na studiach) Dopisywanie w książkach adnotacji wydaje się naturalnym elementem procesu uczenia się. Tymczasem cyfrowy kształt dostępnych dziś treści niejako pozbawia nas możliwości zatrzymywania na papierze tych ulotnych skojarzeń, spostrzeżeń i refleksji. Z kontekstowym dopisywaniem adnotacji dobrze poradziły sobie elektroniczne czytniki książek, natomiast w […]

Z wiosną proponujemy zupełnie nową, odświeżoną edycję popularnego konkursu „Notatki w Internecie”. Zapraszamy studentów i uczniów oraz wykładowców AGH do zgłaszania swoich prac konkursowych do 30 czerwca 2016 roku. W tym roku studenci i uczniowie mogą nakręcić krótki film o tematyce naukowej zaś wykładowcy przygotować fragment zajęć online. Najlepsze prace video zostaną zamieszczone w Open […]

Z roku na rok rośnie liczba pracowników AGH wykorzystujących w swojej praktyce dydaktycznej nowoczesne technologie edukacyjne. Zyskują na popularności różnorodne narzędzia, jak i ciekawe materiały merytoryczne dostępne online. Uważamy, że warto eksperymentować z nowymi metodami nauczania, warto podpatrywać dobre praktyki innych uczelni, jak i korzystać z tego, co zostało przez nie udostępnione. W ślad za […]

Open

Zapisy na szkolenia