Dla szkół

We współczesnym świecie studia są tylko jednym z etapów edukacyjnej drogi. Uważamy, że wysoka jakość i innowacyjność w szkołach są priorytetowe. W naszych działaniach staramy się podejmować współpracę ze szkołami, udzielając wsparcia uczniom i nauczycielom, jednocześnie ucząc się od nich. Od początku, działalność Centrum była powiązana ze szkołami.
W 2005 roku wraz z Urzędem Miasta Trzebinia zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt europejski, w którym wspólnie z partnerami z London University projektowaliśmy i testowaliśmy kurs e-learningowy dla nauczycieli „e-Nauczyciel”. W kolejnych edycjach kursu wzięło udział ponad 250 nauczycieli i edukatorów z całej Polski. W 2009 i 2010 roku wspieraliśmy nauczycieli z Krakowa we wdrażaniu projektu Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych (administracja platformy e-learningowej i szkolenia).
Byliśmy także inicjatorem projektu wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w sprzęt (laptopy, Internet) oraz platformę e-learningową.
W 2007 roku wraz z nauczycielami ze szkół woj. śląskiego, oraz Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy serię warsztatów z e-portfolio. Podobne warsztaty dla nauczycieli prowadziliśmy także w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu (2011) oraz dla Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy (2014).
W ramach współpracy ze szkołami udostępniamy także platformę Moodle. Najdłuższa współpraca łączy nas z krakowskim Gimnazjum nr 16, z naszych narzędzi korzystają także SP nr 2 i 86 w Krakowie. W 2013 roku udostępniliśmy platformę do realizacji Małopolskiego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.

Wdrożenie e-portfolio. Przewodnik dla nauczyciela

Praktyczny przewodnik prowadzący krok po kroku przez proces wdrożenia e-portfolio w szkole.
Dostępny w j. polskim na wiki Europortfolio lub jako dokument tekstowy.

Konkurs Notatki w Internecie

Notatki w Internecie” to konkurs dla uczniów na najlepsze filmy o tematyce edukacyjnej.

Rok Zerowy

W ramach Roku Zerowego prowadzone są kursy z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów, którzy chcą  lepiej przygotować się do studiów technicznych. Inicjatywa Roku Zerowego realizowana jest w formie kursów stacjonarnych oraz kursów e-learningowych.

Centrum e-Learningu AGH w ramach Roku Zerowego udostępnia kurs e-learningowy „Rok Zerowy”. Zapraszamy do zapisania się na kursy e-learningowe z matematyki, fizyki oraz chemii. Uczestniczenie w kursach e-learningowych jest bezpłatne.

Platforma z kursami i rejestracja

Informacje dotyczące formy stacjonarnej kursu „Rok Zerowy” można znaleźć na stronie kursu.

Materiały do samodzielnej nauki w formie kursu online

Wdrożenie e-portfolio – przewodnik Europortfolio dla nauczycieli
Wprowadzenie do e-learningu  opis
Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym  opis
E-portfolio w rozwoju zawodowym i osobistym  opis
Open Access – Otwarta Nauka  opis

Kółko Graniaste

Z roku na rok coraz mniej uczniów wybiera kierunki studiów, na których nauki ścisłe odgrywają główną rolę. Również programy szkolne coraz mniejszą uwagę poświęcają matematyce czy fizyce. Z drugiej jednak strony pracodawcy chętnie zatrudniają inżynierów i absolwentów szkół technicznych ze względu na wysoką specjalizację i specyficzne umiejętności. Biorąc te czynniki pod uwagę, z inicjatywy Centrum e-Learningu uruchomione zostały w Akademii Górniczo–Hutniczej wirtualne kółka zainteresowań, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem e-learningu oraz innowacyjnych metod kształcenia.

Aktualnie trwa kontynuacja zajęć Wirtualnego Kółka Graniastego. W dotychczasowych edycjach kółka udział wzięło już ponad 250 uczniów. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Nowe grupy uruchamiane są co semestr. Strona Kółka: http://upel.agh.edu.pl/kola

Osoba do kontaktu: Michał Oczko oczko@agh.edu.pl, 12 617-50-54

Pilotaż

W pilotażowych zajęciach dwóch kółek zainteresowań uczestniczyło 30 uczniów gimnazjów i liceów z Mikołowa, Krakowa, Świątnik Górnych i Więcławic Starych. Uczniowie pod opieką zespołu prowadzących realizowali interdyscyplinarne projekty matematyczno – fizyczne, wykorzystując narzędzia e-learningowe. Z kolei prowadzący pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami naukowymi Uczelni, którzy sprawowali merytoryczny nadzór nad przebiegiem wirtualnych zajęć. Projekt pilotażowy zaczął się w marcu 2008 i trwał przez cały rok (do marca 2009 roku)

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


Z wiosną proponujemy zupełnie nową, odświeżoną edycję popularnego konkursu „Notatki w Internecie”. Zapraszamy studentów i uczniów oraz wykładowców AGH do zgłaszania swoich prac konkursowych do 30 czerwca 2016 roku. W tym roku studenci i uczniowie mogą nakręcić krótki film o tematyce naukowej zaś wykładowcy przygotować fragment zajęć online. Najlepsze prace video zostaną zamieszczone w Open […]

Jeśli planujesz wdrożenie e-portfolio w swojej instytucji lub chcesz zmienić własną praktykę pod kątem wykorzystania potencjału e-portfolio to przewodnik Europortfolio jest dla ciebie. Przeprowadzimy cię przez cały cykl wdrożenia proponując adekwatne do twojego szkolnego kontekstu zasoby i przykłady. W Przewodniku na każdym etapie zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty planowania i wdrażania, bez zbędnego teoretyzowania. Stawiamy na przykłady, ilustracje […]

Europortfolio ma przyjemność ogłosić uruchomienie MOOCa “e-Portfolio” na platformie EMMA (European Multiple MOOC Aggregator). Kurs rozpocznie się 15 czerwca i skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania e-portfolio w różnych kontekstach zawodowych i edukacyjnych.  Zapraszamy do wzięcia udziału w MOOCu szczególnie nauczycieli, uczniów i studentów, przedstawicieli pracodawców, władz oświatowych oraz organizacji […]

Open

Zapisy na szkolenia