E-learning akademicki – szkolenie certyfikujące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy uzyskać stosowne uprawnienia. Wydawany przez Centrum e-Learningu AGH certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Certyfikat jest także potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć e-learningowych w AGH.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • ONLINE: 3-tygodniowy kurs realizowany na Uczelnianej Platformie e-Learningowej (UPeL),

  • SZKOLENIE STACJONARNE: warsztaty projektowania ćwiczeń w kursach e-learningowych.

Celem szkolenia jest podstawowe przygotowanie pracowników oraz doktorantów AGH do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W trakcie szkolenia online uczestnicy poznają koncepcję i umocowanie prawne e-learningu akademickiego, przykłady ćwiczeń online realizowane w AGH, ramy prawne prowadzenia zajęć online, zasady funkcjonowania Uczelnianej Platformie e-Learningowej (UPeL) w AGH oraz rolę Centrum e-Learningu. W trakcie szkolenia stacjonarnego uczestnicy projektują swoje ćwiczenie online.

Część online realizowana jest przez trzy tygodnie asynchronicznie, oznacza to że aktywności z każdego tygodnia można wykonać w dowolnym momencie w trakcie tego tygodnia.

Wielkość grupy: max. 15 osób

Forma: 3-tygodniowy kurs online + szkolenie stacjonarne

Czas trwania: około 1 miesiąc

Potwierdzenie: Certyfikat + cyfrowa odznaka (badge)

Wymagania wstępne: brak

Dodatkowe wymagania: brak

Miejsce zajęć: szkolenie stacjonarne odbywa się w sali szkoleniowej Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro III

Kontakt: Beata Tworzewska-Pozłutko beata.tworzewska@agh.edu.pl +48 12 617 37 69

 

 

Open

Zapisy na szkolenia