Karolina Grodecka

Karolina Grodecka

Kontakt

email: karolina.grodecka@agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 37 69

Tagi: metodyka, Moodle, Otwarte Zasoby Edukacyjne, licencje Creative Commons, e-portfolio, Mahara

O mnie

Mój profil zawodowy można określić poprzez dwa kluczowe obszary: wspieranie procesu uczenia się w sieci oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne.

Staram się nadać technologii wymiar pedagogiczny. Zajmuję się projektowaniem i prowadzeniem kursów e-learningowych i w formule blended oraz ich ewaluacją. Interesuję się włączeniem elementów e-portfolio do kursów e-learningowych. Potrafię odpowiednio wykorzystać narzędzia do efektywnego wspierają uczenia się w sieci.

Interesuję się Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi. Po uruchomieniu przez CEL Open AGH – pierwszego w Polsce repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych na poziomie akademickim, kontynuuję działania otwierające zasoby AGH w projekcie Open AGH e-podręczniki. Współpracuję z Koalicją Otwartej Edukacji.

Aktualnie jestem zaangażowana w projekty europejskie: eVET2EDU i Europortfolio.

Studia, kursy

e-learningowe studia podyplomowe na Open University UK w ramach programu Open and Distance Learning (2009-2010)
studia magisterskie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Uniwersytet Jagielloński (2002-2007); ukończona specjalizacja ‘Elektroniczne Publikowanie’

2014 MOOC – International Learning Design Challenge, oprac. Diana Laurillard, Institute of Education
2012 (marzec) – szkolenie ‘Szkoła Twórczego Myślenia’ w ramach Akademii Mistrzów Terningu.
2012 (styczeń) – szkolenie ‘Action Learning ‘w ramach Akademii Mistrzów Terningu.
2010 – ‘E-moderating’ kurs e-learningowy opracowany przez Gilly Salmon

Publikacje

Otwarte zasoby edukacyjne

• Grodecka Karolina, 2014, Otwartość w technicznej szkole wyższej – projekt Open AGH e-podręczniki, Biuletyn EBIB, 146.
• Grodecka, Karolina, Kusiak, Jan, Gulik, Marcin, 2014, Open AGH jako przestrzeń rozwoju inżynierów, EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, 1 (7), 4–14, publikacja po konferencji e-Technologies in Engineering Education, Politechnika Gdańska, 30.04.2014.
• Grodecka Karolina, Śliwowski Kamil, 2013, Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities, UNESCO Institute for Information Technologies in Education.
• Grodecka Karolina, Kamil Śliwowski, 2013, Otwarte Zasoby Edukacyjne – samouczek Aktywnej Edukacji
• Grodecka Karolina, Śliwowski Kamil, 2013, Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Publikacja dla programu “Cyfrowa Szkoła”.
• Grodecka Karolina, Jan Marković, 2012, Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce, e-mentor, 3 (45).
• Grodecka Karolina, Śliwowski Kamil, 2012, Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Koalicja Otwartej Edukacji.
• Grodecka Karolina, Chrząszcz Agnieszka, 2012, Unleashing the results of EU funded projects, Conference proceedings from OCWC Global Conference, Cambridge, 16-18 April, 2012, 505-508
• Grodecka, Karolina, 2010, Wiedza otwarta, Biuletyn Wydawnictwa Szkolnego PWN i Fundacji Nowe Media – „Uczyć łatwiej” wydany w ramach projektu Edukacja Medialna.
• Marković, Jan; Karolina Grodecka, 2010, Staff and Students Attitudes to Open Educational Resources, Conference proceedings from Online EDUCA Berlin 2010, 1-3 December 2010, Berlin.
• Grodecka, Karolina; Kusiak, Jan; Marković, Jan, 2010, Openness in Higher Education. How to set institutional repository of Open Educational Resources, Conference proceedings from EADTU Annual Conference, 27-29 September, Zermatt, Switzerland, 161-168.
• Marković, Jan; Kusiak, Jan; Grodecka, Karolina, 2010, First Steps: Promoting OCW in a New Context (Poland), Conference proceedings from OCWC Global Meeting 2010, „Educational Policy and OpenCourseWare”, 5-7 May, Hanoi, Vietnam.

E-learning

• Grodecka, Karolina, 2012, E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy, Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 1/2012, s. 5-10.
• Chrząszcz Agnieszka, Grodecka Karolina, Marković Jan, 2011, Moderowanie kursów społecznościowych, VIII Konferencja e-edukacja w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 17 listopada, Kraków.
• Chrząszcz Agnieszka, Grodecka Karolina, Marković Jan, 2011, Społecznościowy kurs e-learningowy, e-mentor, 5 /42, s. 32-35.
• Chrząszcz, Agnieszka, Grodecka, Karolina, Kusiak, Jan, 2010, Elektroniczna teczka inżyniera-pedagoga. Analiza studium przypadku ePortfolio na przykładzie słuchaczy studium podyplomowego IT2EDU. Materiały konferencyjne 20. jubileuszowego sympozjum naukowego „Człowiek – Media – Edukacja”, Kraków 24-25 września 2010, Uniwersytet Pedagogiczny.

Open

Zapisy na szkolenia