Narzędzia

Tworzymy i dostarczamy nauczycielom akademickim i studentom środowisko uczenia się w oparciu o otwarte narzędzia. Przy ich wyborze istotne są dla nas nie tylko  funkcjonalności, lecz przede wszystkim dynamika rozwoju, dostępność i jakość dokumentacji, zaangażowanie skupionej wokół otwartych narzędzi społeczności informatyków i edukatorów. Wszystko to jest gwarancją stabilności narzędzia oraz innowacyjnego kierunku rozwoju.

Nasze doświadczenie pracy z różnymi narzędziami pokazuje, że otwarte rozwiązania nie ustępują komercyjnym produktom, mają natomiast nad nimi jedną niezaprzeczalną przewagę – są nie tylko darmowe, ale przede wszystkim dostępne na otwartej licencji (GNU). Daje to możliwość adaptacji systemu do specyficznych potrzeb dużej uczelni technicznej np. dopisanie modułu umożliwiającego edycję równań czy stworzenie obszaru doświadczalnego dla studentów kierunków informatycznych.

Podstawą Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) jest otwarta platforma Moodle, którą wykorzystujemy od 2004 roku. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań e-learningowych stosowanych w 235 krajach przez najlepsze uczelnie wyższe.
Wraz z rozwojem e-learningu do UPeL zostały dołączone inne otwarte narzędzia: Mahara (system do e-portfolio), OpenMeetings (system do wideokonferencji zintegrowany z UPeL) czy Redmine (do zarządzania projektami informatycznymi).

Administrujemy UPeL wraz z Uczelnianym Centrum Informatyki. Integracja w Wirtualną Uczelnią zapewnia każdemu studentowi i pracownikowi automatyczne przypisanie konta w UPeL. Uczelniana Platforma e-Learningowa jest podzielona na obszary wydzielone dla wydziałów i jednostek pozawydziałowych. Każdy wydział posiada swojego własnego administratora, do zadań którego należy nadawanie uprawnień użytkownikom, dodawanie kont użytkownikom spoza Wirtualnej Uczelni oraz zarządzanie strukturą kursów.

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


Większość naszych “CeLowych” książek wygląda tak: (podobnie zresztą wyglądały nasze książki na studiach) Dopisywanie w książkach adnotacji wydaje się naturalnym elementem procesu uczenia się. Tymczasem cyfrowy kształt dostępnych dziś treści niejako pozbawia nas możliwości zatrzymywania na papierze tych ulotnych skojarzeń, spostrzeżeń i refleksji. Z kontekstowym dopisywaniem adnotacji dobrze poradziły sobie elektroniczne czytniki książek, natomiast w […]

Na Wydziale Metali Nieżelaznych 31 stycznia 2017 roku odbyła się pierwsza w AGH obrona rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Internetu. Broniący pracy, mgr inż. Tomasz Skrzekut, wraz z komisją i publicznością, połączył się za pomocą aplikacji Skype z promotorem prof. Ludwikiem Błażem, przebywającym poza AGH. Obrona przebiegła bez zakłóceń. Autor pracy doktorskiej może już dodać dr […]

2015/2016 to był bardzo dobry rok. Kontynuowaliśmy najbardziej popularne szkolenia oraz zaproponowaliśmy dwa nowe „Ocenianie na platformie Moodle” oraz „Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć”. Z tegorocznej ankiet wiemy już, co jeszcze by się przydało, zatem bierzemy się za planowanie i przygotowania do nowego roku. W ramach podsumowania ponownie przygotowaliśmy infografikę. Wszystkim uczestnikom naszych szkoleń (byłym […]

Open

Zapisy na szkolenia