Narzędzia

Tworzymy i dostarczamy nauczycielom akademickim i studentom środowisko uczenia się w oparciu o otwarte narzędzia. Przy ich wyborze istotne są dla nas nie tylko  funkcjonalności, lecz przede wszystkim dynamika rozwoju, dostępność i jakość dokumentacji, zaangażowanie skupionej wokół otwartych narzędzi społeczności informatyków i edukatorów. Wszystko to jest gwarancją stabilności narzędzia oraz innowacyjnego kierunku rozwoju.

Nasze doświadczenie pracy z różnymi narzędziami pokazuje, że otwarte rozwiązania nie ustępują komercyjnym produktom, mają natomiast nad nimi jedną niezaprzeczalną przewagę – są nie tylko darmowe, ale przede wszystkim dostępne na otwartej licencji (GNU). Daje to możliwość adaptacji systemu do specyficznych potrzeb dużej uczelni technicznej np. dopisanie modułu umożliwiającego edycję równań czy stworzenie obszaru doświadczalnego dla studentów kierunków informatycznych.

Podstawą Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) jest otwarta platforma Moodle, którą wykorzystujemy od 2004 roku. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań e-learningowych stosowanych w 235 krajach przez najlepsze uczelnie wyższe.
Wraz z rozwojem e-learningu do UPeL zostały dołączone inne otwarte narzędzia: Mahara (system do e-portfolio), OpenMeetings (system do wideokonferencji zintegrowany z UPeL) czy Redmine (do zarządzania projektami informatycznymi).

Administrujemy UPeL wraz z Uczelnianym Centrum Informatyki. Integracja w Wirtualną Uczelnią zapewnia każdemu studentowi i pracownikowi automatyczne przypisanie konta w UPeL. Uczelniana Platforma e-Learningowa jest podzielona na obszary wydzielone dla wydziałów i jednostek pozawydziałowych. Każdy wydział posiada swojego własnego administratora, do zadań którego należy nadawanie uprawnień użytkownikom, dodawanie kont użytkownikom spoza Wirtualnej Uczelni oraz zarządzanie strukturą kursów.

Więcej o narzędziach przeczytaj na stronie Uczelnianej Platformy e-Learningowej.

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


2015/2016 to był bardzo dobry rok. Kontynuowaliśmy najbardziej popularne szkolenia oraz zaproponowaliśmy dwa nowe „Ocenianie na platformie Moodle” oraz „Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć”. Z tegorocznej ankiet wiemy już, co jeszcze by się przydało, zatem bierzemy się za planowanie i przygotowania do nowego roku. W ramach podsumowania ponownie przygotowaliśmy infografikę. Wszystkim uczestnikom naszych szkoleń (byłym […]

Poniżej część 3. przeglądu wybranych propozycji dydaktycznych prezentowanych podczas konferencji eTEE 2016, które są realizowane w AGH. Tematem przewodnim jest zaprojektowanie realnych sytuacji problemowych, w których studenci nabywają złożone umiejętności związane z przedmiotem i kompetencje miękkie. Zapraszamy także do przeczytania części 1. i części 2. przeglądu. Wzajemna ocena studentów – moduł Warsztaty Na Wydziale Elektrotechniki, […]

W AGH poza Uczelnianą Platformą e-Learningową, nauczyciele akademiccy wykorzystują różne sposoby wspierania dydaktyki przez technologie. Poniżej część 2. przeglądu wybranych propozycji dydaktycznych prezentowanych podczas konferencji eTEE 2016, które są realizowane w AGH. Część 1 dostępna tutaj. Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska jako przestrzeń do organizacji działania studentów kierunku Geofizyka została wykorzystana internetowa tablica […]

Open

Zapisy na szkolenia