Open Access – Otwarta nauka

Celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat nowych modeli komunikowania się w nauce, jakie rozwijają się wraz z nowymi technologiami od 1990 roku.W efekcie szkolenia będziesz swobodnie poruszać się w problematyce Ruchu Open Access.

Materiał jest podzielony na 9 modułów, które rozwijają różne aspekty otwartej nauki:

Moduł 1. Wprowadzenie w Open Access
Moduł 2. Krótka historia Open Access
Moduł 3. Otwarta nauka i nauka 2.0
Moduł 4. Nowe modele i kanały komunikacji naukowej
Moduł 5. Czasopisma otwarte
Moduł 6. Otwarte repozytoria
Moduł 7. Platformy e-learningowe
Moduł 8. Polskie projekty otwartej nauki
Moduł 9. Sposoby docierania do polskich i zagranicznych otwartych zasobów nauki i edukacji

Materiały można dowolnie adaptować, np. jako materiał dla studentów bibliotekoznawstwa, czy materiał na prezentację promującą Open Access.

Forma: materiały online do samodzielnej nauki

Szacowany czas nauki: około 30 godzin

Dostęp: online, nie wymaga rejestracji

Potwierdzenie:

Wymagania wstępne:

Dodatkowe wymagania:

Adres: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl 

Open