Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce nauczyciela akademickiego

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji otwartych zasobów online przydatnych dla nauczanego przedmiotu. W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

  • rozumieli czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne,

  • znali najpopularniejsze serwisy i wyszukiwarki OZE,

  • potrafili wyszukiwać OZE na potrzeby własnych zajęć,

  • potrafili wykorzystywać z OZE zgodnie z warunkami licencji,

  • znali serwisy do publikacji własnych materiałów w sieci w otwarty sposób.

 

Wielkość grupy: 8 osób

Forma: warsztaty z wykorzystaniem komputerów

Czas trwania: 2,5 godziny zegarowej

Potwierdzenie: Zaświadczenie o udziale w szkoleniu + cyfrowa odznaka (badge)

Wymagania wstępne: Zaświadczenie o udziale w szkoleniu „Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć”

Dodatkowe wymagania: Prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Miejsce zajęć: Szkolenie odbywa się w sali szkoleniowej Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro III.

Kontakt: Karolina Grodecka karolina.grodecka@agh.edu.pl +48 12 617 37 69

Open

Zapisy na szkolenia