Otwartość

Ideę otwartości realizujemy w wielu obszarach działania uczelni poprzez nieograniczony dostępu do otwartych materiałów edukacyjnych, stosowanie otwartych narzędzi, szkolenia z otwartości i zaangażowanie w inicjatywy i projekty mające na celu otwieranie zasobów. Proces stopniowego otwierania Uczelni rozpoczęliśmy w 2004 roku kiedy otwarta platforma Moodle została wybrana jako podstawowa technologia wspierająca proces kształcenia w AGH. Następnie do środowiska Moodle zostały dołączone inne otwarte narzędzia – Mahara, OpenMeetings, Redmine.

W 2010 roku uruchomiliśmy Open AGH, pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych dla przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim. Był to ważny krok w kierunku wypracowywania nowych mechanizmów współpracy środowiskowej umożliwiającej dialog pomiędzy wykładowcami, doktorantami i studentami. 

Od maja 2013 roku realizujemy kolejny projekt – Open AGH e-podręczniki. W październiku 2014 roku zostały udostępnione pierwsze pilotażowe otwarte e-podręczniki akademickie do fizyki. W opracowaniu są e-podręczniki do matematyki.

Angażujemy się w ważne wydarzania w obszarze otwartej edukacji i nauki takie jak Tydzień Otwartej Edukacji czy Tydzień Otwartej Nauki, mające wymiar lokalny i międzynarodowy. Oferujemy także szkolenia z zakresu podstaw prawa autorskiego, Creative Commons oraz otwartych zasobów. Dzięki podejmowanym działaniom otwartościowym AGH przystąpiła do Koalicji Otwartej Edukacji oraz globalnego konsorcjum otwartych uczelni – Open Education Consortium.

Open AGH otwarte zasoby edukacyjne

Open AGH to uczelniane repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych dla przedmiotów ścisłych. Materiały są opracowywane przez nauczycieli akademickich, doktorantów i najlepszych studentów. Aktualnie w repozytorium znajduje się około 100 otwartych materiałów – kursów, skryptów, testów, ćwiczeń, prezentacji i symulacji ze 102 obszarów akademickich. Z zasobów można korzystać na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych zasadach. Wszystkie materiały dostępne w Open AGH mogą być kopiowane, rozpowszechniane, a także przekształcane i dostosowywane do swoich potrzeb. Dzięki projektowi Open AGH Uczelnia stała się liderem w zakresie otwartości akademickiej w Polsce, a tym samym wpisała się w światowy trend otwartości promowany m.in przez UNESCO oraz rozwijany przez najlepsze uczelnie świata m.in MIT.

W przypadku AGH nierzadko świetnie opracowane materiały dydaktyczne były umieszczane na chronionej hasłem platformie Moodle, przez co automatycznie dostęp do tych zasobów był ograniczony dla wąskiej grupy studentów i wykładowców. Przez rozwijanie Open AGH staramy się wpłynąć na wykładowców i doktorantów AGH, by poprzez udostępnianie wysokiej jakości materiałów przyczynili się do zwiększenia dostępu do wiedzy w Polsce.

Open AGH e-podręczniki

Od marca 2013 r. koordynujemy i rozwijamy Open AGH e-podręczniki czyli otwarte e-podręczniki akademickie dla inżynierów. Razem z Wydziałem Inżynierii Metali I Informatyki Przemysłowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy platformę do tworzenia i publikowania e-podręczników. Od października 2014 roku dostępne są pierwsze pilotażowe otwarte e-podręczniki z fizyki opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. W opracowaniu są treści do podręczników z matematyki, w które są zaangażowani pracownicy z Wydziału Matematyki Stosowanej.

E-podręczniki AGH są budowane z modułów – małych cegiełek wiedzy. W praktyce oznacza to, że można tworzyć własne e-podręczniki poprzez elastyczne łączenie dostępnych modułów lub modyfikację istniejących e-podręczników opracowanych przez pracowników AGH. Każdy nauczyciel akademicki na ich bazie może opracować autorski materiał zgodnie z programem przedmiotu, którego naucza i udostępnić go w ramach portalu, wysłać studentom link lub ściągnięty plik z e-podręcznikiem. Elastyczne tworzenie e-podręczników z modułów zapewni studentom dostęp do kompletnych materiałów, dostosowanych merytorycznie do zakresu danego przedmiotu.

Dzięki licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach na jakiej udostępnione są otwarte e-podręczniki, można je dowolnie wykorzystywać – kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać do swoich celów edukacyjnych. Bez logowania i rejestracji można pobrać wszystkie dostępne treści w kilku formatach do wykorzystania na komputerze, tablecie, czytniku czy telefonie.

Dla pracowników i doktorantów oferujemy szkolenia z budowania e-podręczników z gotowych modułów oraz pisania nowych e-podręczników z kolejnych przedmiotów.

Krótki filmik wyjaśniający czym są otwarte e-podręczniki AGH.

Open AGH e-podręczniki / Open AGH e-textbooks from Open AGH e-podręczniki on Vimeo.

Otwarte kursy

Open AGH stanowi wspólny mianownik dla większości inicjatyw otwartościowych podejmowanych w Uczelni. Publikacje, kursy, narzędzia wypracowane w zrealizowanych i obecnie prowadzonych projektach europejskich i krajowych są udostępnione online na otwartych zasadach oraz publikowane w repozytorium zgodnie z regułą, że treści powstałe dzięki publicznemu finansowaniu powinny być dostępne dla wszystkich i możliwe do wykorzystania w każdym celu.

Nasze otwarte kursy:

Wprowadzenie do e-learningu
e-Portfolio w rozwoju osobistym i zawodowym
Otwarta nauka – Open Access
Mature@eu – kurs nt rekrutacji uwzględniającej zróżnicowanie ze względu na wiek
MOSEP – materiały dla trenerów nt. wykorzystania e-portfolio w różnych kontekstach w celu wzmocnienia samooceny młodych uczniów

Przeczytaj także powiązane wpisy na naszym blogu:


Większość naszych “CeLowych” książek wygląda tak: (podobnie zresztą wyglądały nasze książki na studiach) Dopisywanie w książkach adnotacji wydaje się naturalnym elementem procesu uczenia się. Tymczasem cyfrowy kształt dostępnych dziś treści niejako pozbawia nas możliwości zatrzymywania na papierze tych ulotnych skojarzeń, spostrzeżeń i refleksji. Z kontekstowym dopisywaniem adnotacji dobrze poradziły sobie elektroniczne czytniki książek, natomiast w […]

2015/2016 to był bardzo dobry rok. Kontynuowaliśmy najbardziej popularne szkolenia oraz zaproponowaliśmy dwa nowe „Ocenianie na platformie Moodle” oraz „Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć”. Z tegorocznej ankiet wiemy już, co jeszcze by się przydało, zatem bierzemy się za planowanie i przygotowania do nowego roku. W ramach podsumowania ponownie przygotowaliśmy infografikę. Wszystkim uczestnikom naszych szkoleń (byłym […]

Z roku na rok rośnie liczba pracowników AGH wykorzystujących w swojej praktyce dydaktycznej nowoczesne technologie edukacyjne. Zyskują na popularności różnorodne narzędzia, jak i ciekawe materiały merytoryczne dostępne online. Uważamy, że warto eksperymentować z nowymi metodami nauczania, warto podpatrywać dobre praktyki innych uczelni, jak i korzystać z tego, co zostało przez nie udostępnione. W ślad za […]

Open

Zapisy na szkolenia