Otwarty Dostęp do publikacji naukowych

Jak sprawić, że prace naukowe publikowane w czasopismach będą szeroko czytane, komentowane i cytowane? Publikowanie w modelu otwartego dostępu jest rozwiązaniem. Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe i wyniki badań publikowane są w sieci, bez ograniczeń i opłat. Dzięki temu naukowcy, studenci oraz wszyscy inni mogą swobodnie z nich korzystać, uczyć się i rozwijać naukę. Szkolenie ma na celu nabycie podstawowych umiejętności wymaganych do publikowania artykułów naukowych w otwarty sposób oraz korzystania z otwartych publikacji naukowych na potrzeby prowadzonej działalności naukowej. W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

  • rozumieli korzyści wynikające z Otwartego Dostępu do publikacji naukowych,

  • potrafili sprawdzić polityki wydawnictw naukowych;

  • będą znali miejsca, bazy, repozytoria oraz wydawnictwa Otwartego Dostępu, w których mogą wyszukiwać i publikować swoje artykuły naukowe.

Wielkość grupy: 10 osób
Forma: zajęcia stacjonarne w formie pracy w grupach i pracy przy komputerach
Czas trwania: 2 godzin zegarowe
Potwierdzenie: Zaświadczenie o udziale w szkoleniu + cyfrowa odznaka (badge)
Wymagania wstępne: –
Dodatkowe wymagania: Prosimy o przyniesienie własnego komputera
Miejsce zajęć: Szkolenie odbywa się w sali szkoleniowej Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro III.
Kontakt: Karolina Grodecka karolina.grodecka@agh.edu.pl +48 12 617 37 69

Open

Zapisy na szkolenia