Podstawy prawne

Regulacje dot. prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Rozporządzenia Ministra
Rozporządzenie MNiSW
Rozporządzenie MNiSW – zmiany

Zarządzenia Rektora dot. e-learningu i CeL
Zarządzenie Rektora AGH 6/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć metodą e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zarządzenie Rektora AGH 11/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dokumenty pomocnicze
Uchwała nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r.  dotycząca pensum dla nauczycieli akademickich AGH, tekst jednolity.
Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Open

Zapisy na szkolenia