Podstawy prawne

Podstawy prawne

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozporządzenie – zmiany Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zmiany

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora Zarządzenie Rektora AGH 6/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć metodą e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Regulamin CeL Zarządzenie Rektora AGH 11/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dokumenty pomocnicze

Uchwała Senatu Uchwała nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r. dotycząca pensum dla nauczycieli akademickich AGH, tekst jednolity.
Regulamin kursów dokształcających Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie