Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym

Kompleksowe materiały do samodzielnej nauki w formie kursu online dotyczące różnych aspektów projektowania i prowadzenia zajęć online dostosowane do potrzeb nauczycieli szkół zawodowych. W rezultacie uczestnicy będą potrafili zaplanować kurs e-learningowy dla przedmiotu zawodowego wraz z ćwiczeniami i elementami strategii prowadzenia zajęć online. Będą również swobodnie dobierać różne narzędzia i metody pracy w zależności od wyznaczonych celów.

Nacisk został położony szczegółowo na następujące tematy:

  • rozwój kompetencji nauczania on-line,

  • formy e-learningu,

  • projektowanie e-tywności,

  • tworzenie edukacyjnych filmów i nagrań dźwiękowych,

  • korzystanie, dzielenie się i ewaluacja zasobów dostępnych w sieci,

  • motywacja w kursie on-line,

  • praca grupowa w kursie on-line,

  • moderowanie dyskusji na forum,

  • rola prowadzącego kurs.

Forma: materiały do samodzielniej nauki w formie kursu online

Szacowany czas nauki: około 60 godzin

Dostęp: online, nie wymaga rejestracji

Potwierdzenie:

Wymagania wstępne:

Dodatkowe wymagania:

Adres: http://evet2edu.eu/moodle/course/view9c8a.html?id=23 na platformie projektu eVET2EDU

Open

Zapisy na szkolenia