Przygotowanie i prowadzenie webinarów

Brak kontaktu z drugim człowiekiem to jeden z mitów e-learningu. Dzięki narzędziom komunikacji synchronicznej możesz spotkać się z rozproszoną geograficznie grupą w tym samym czasie, prowadząc na przykład spotkanie projektowe lub wykład online zwany webinarem.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia wykładu online – webinaru. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

  • będą znali możliwości oprogramowania;

  • będą potrafili dobrać metody i funkcje narzędzia w zależności od celów dydaktycznych;

  • poznają i zastosują zasady projektowania webinarów;

  • poznają i zastosują elementy aktywizujące słuchaczy;

  • udoskonalą swój warsztat dydaktyczny;

  • poznają na podstawowym poziomie narzędzie do prowadzenia webinarów i spotkań online.

Zajęcia mają charakter praktyczny.

 

Wielkość grupy: do 15 os.

Forma: szkolenie w formie mieszanej (webinar + warsztaty stacjonarne + etiudy)

Potwierdzenie: zaświadczenie o udziale w szkoleniu + cyfrowa odznaka (badge)

Wymagania wstępne: Posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć zawierających elementy kształcenia online w AGH (Certyfikat AGH).

Dodatkowe wymagania: Prosimy o przyniesienie własnego laptopa na warsztaty.

Miejsce zajęć: Szkolenie odbywa się w sali szkoleniowej Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro III.

Kontakt: Beata Tworzewska-Pozłutko beata.tworzewska@agh.edu.pl +48 12 617 37 69

Open

Zapisy na szkolenia