Rada Programowa

Skład Rady Programowej Centrum e-Learningu AGH w kadencji 2016-2020.

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.

mgr inż. Szymon Sokół

prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

Open

Zapisy na szkolenia