Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć

Czy można, kiedy i jak udostępniać studentom materiały edukacyjne, których nie jesteśmy autorami? Odpowiedzi na te kwestie będą stanowiły oś szkolenia, którego celem jest przygotowanie nauczycieli akademickich do świadomego i bezpiecznego korzystania z dostępnych materiałów (w tym cyfrowych) w odniesieniu do reguł prawa autorskiego.

W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

  • rozpoznawać możliwe sytuacje problemowe związane z prawem autorskim w praktyce nauczyciela akademickiego;

  • rozumieć zasady dozwolonego użytku edukacyjnego;

  • poprawnie korzystać w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego z materiałów objętych prawem autorskim podczas prowadzenia zajęć.

Wielkość grupy: 10 osób

Forma: zajęcia stacjonarne w formie pracy przy komputerach

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Potwierdzenie: Zaświadczenie o udziale w szkoleniu + cyfrowa odznaka (badge)

Wymagania wstępne:

Dodatkowe wymagania:

Miejsce zajęć: Szkolenie odbywa się w sali szkoleniowej Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro III.

Kontakt: Karolina Grodecka karolina.grodecka@agh.edu.pl +48 12 617 37 69

Zostaw komentarz

Open

Zapisy na szkolenia