Co robimy

Budowanie międzykulturowej wspólnoty akademickiej

Budowanie międzykulturowej wspólnoty akademickiej

Wielokulturowość w edukacji dzieje się wokół nas. Uczelnie, w taki czy inny sposób, odpowiadają na potrzeby i wyzwania związane z umiędzynarodowieniem kształcenia. Rozwiązania stosowane na poziomie instytucji mogą sprzyjać tworzeniu przyjaznego środowiska nauki dla zagranicznych studentów i wykładowców, lub piętrzyć kolejne przeszkody. Zmierzać w stronę inkluzji lub ekskluzywności kształcenia? Jakie warunki wstępne mogą wspierać osoby studiujące i prowadzące w procesie budowania międzykulturowej wspólnoty akademickiej lub utrudniać ten proces? Jaką rolę może odegrać nauczyciel akademicki w tworzeniu klimatu do nawiązywania relacji, wzajemnego szacunku i chęci zrozumienia? Czy uczelnia to dobre miejsce do uczenia się międzykulturowego?

O wielokulturowości na uczelni porozmawiamy z  dr Kamilą Kamińską, Pełnomocniczką Rektora ds. odpowiedzialności społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, pedagożką międzykulturową, działaczką społeczną, miejską aktywistką. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu. Na czacie będzie możliwość zadania pytania i podzielenia się swoim doświadczeniem. Zapraszamy!

Prowadzenie: dr Anna Chyła, Centrum e-Learningu AGH
Prelegentka: dr Kamila Kamińska, Uniwersytet Wrocławski

Budowanie międzykulturowej wspólnoty akademickiej [13.12.2022] WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ