Co robimy

Open AGH

Ideę otwartej edukacji realizujemy w wielu obszarach działania uczelni poprzez nieograniczony dostępu do otwartych materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Open AGH e-podręczniki oraz Open AGH otwarte zasoby.

Open AGH e-podręczniki akademickie dla inżynierów

Od marca 2013 r. koordynujemy i rozwijamy Open AGH e-podręczniki czyli otwarte e-podręczniki akademickie dla inżynierów. Aktulanie na stronie znajdują się e-podręczniki do fizyki i matematyki, których autorami są pracownicy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki Stosowanej, a recenzentami pracownicy naukowo-dydaktyczni innych ośrodków akademickich.

Obok treści e-podręczników, razem z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy platformę do publikowania, recenzji i korzystania z e-podręczników online oraz w wybranych formatach (na urządzenia mobilne, do druku, otwartych do modyfikacji).

E-podręczniki AGH są budowane z modułów – małych cegiełek wiedzy. W praktyce oznacza to, że można tworzyć własne e-podręczniki poprzez elastycznie łącząć dostępne moduły lub modyfikując istniejące e-podręczniki. Samodzilenie zbudowany materiał zgodnie z programem przedmiotu można udostępnić w ramach portalu, wysłać studentom link lub ściągnięty plik.

Dzięki licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 e-podręczniki można dowolnie wykorzystywać logowania i rejestracji – pobierać w różnych formatach, kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać do swoich celów edukacyjnych.


Open AGH otwarte zasoby dla studentów i pracowników

Open AGH otwarte zasoby to uczelniane repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych dla przedmiotów ścisłych. Uruchomione w 2010 roku udostępnia materiały opracowywane przez nauczycieli akademickich, doktorantów i najlepszych studentów. Aktualnie w repozytorium znajduje się około 100 otwartych materiałów – kursów, skryptów, testów, ćwiczeń, prezentacji i symulacji ze 102 obszarów akademickich.

Z zasobów można korzystać na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych zasadach 3.0 Polska. Wszystkie materiały dostępne w Open AGH mogą być kopiowane, rozpowszechniane, a także przekształcane i dostosowywane do swoich potrzeb.

Efektem uruchomienia repozytorium Open AGH jest wzrost zainteresowania pracowników Uczelni problemem otwartości materiałów dydaktycznych, wzrost zainteresowania studentów materiałami dydaktycznymi Uczelni, dołączenie do grona uczelni wyższych tworzących globalne konsorcjum otwartych treści Open Education Consortium oraz członkowstwo w Koalicji Otwartej Edukacji.