Co robimy

Rok Zerowy

Rok Zerowy


W ramach Roku Zerowego AGH prowadzi kursy z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów, którzy chcą lepiej przygotować się do studiów technicznych. Inicjatywa Roku Zerowego realizowana jest w formie kursów stacjonarnych oraz kursów e-learningowych.

Kursy e-Learningowe
Kursy e-Learningowe z matematyki, fizyki i chemii w ramach „Roku Zerowego” udostępnione są przez Centrum e-Learningu AGH za pomocą platformy e-learningowej. Uczestniczenie w kursach e-learningowych jest bezpłatne i nie wymaga podpisania przez szkołę „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą”. Kursy dostępne są na stronie: moodle.cel.agh.edu.pl/rok0.

Kontakt dot. e-learningowej formy Roku Zerowego: el-rok0@agh.edu.pl

Kursy stacjonarne
Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji Rok Zerowy jest podpisanie przez szkołę „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą”. W ramach Porozumienia AGH oferuje udział w akcji Rok Zerowy czyli kursach przygotowawczych z matematyki, fizyki i chemii realizowanych na terenie szkół ponadgimnazjalnych, ponadto oferuje wycieczki na AGH, spotkania z profesorami AGH w uczelni lub szkole itp.

Więcej informacji dot. stacjonarnych kursów znajduje się na stronie Roku Zerowego.

Kontakt dot. stacjonarnej formy Roku Zerowego: rokzerowy@agh.edu.pl