Doskonałość dydaktyczna uczelni

POWER Logotypy

System Osiągnięć

Opracowanie założeń oraz pilotaż systemu pozwalającego na rejestrację osiągnięć dydaktycznych na potrzeby raportów Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia, monitorowania potrzeb rozwojowych oraz badania potencjału kompetencji osób prowadzących zajęcia.

1. Opracowanie założeń systemu

2. Pilotażowe wdrożenie systemu

3. Wnioski i rekomendacje dla Centrum Wdrożeń AGH.

Zadanie zakończone.