Doskonałość dydaktyczna uczelni

POWER Logotypy

Tutoring

Uruchomienie programu Akredytowany Praktyk Tutoringu dla tutorów AGH. W programie mogą wziąć udział osoby, które:

 • posiadają Certyfikat Tutora
 • odbyły dwa pełne cykle tutorskie

Planowane jest uruchomienie Programu dla 25 osób. Program obejmuje 48 h dydaktycznych nauki w następujących tematach:

 • Superwizja grupowa
 • Sztuka zadawania pytań
 • komunikacja w tutoringu
 • Głębokie słuchanie
 • Narzędzia zmiany perspektywy
 • Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji
 • Granice pracy tutora
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka tutora
 • Budowanie marki osobistej
 • Narzędzia do pracy z tekstem

Rekrutacja do Programu została zakończona.

Terminy zjazdów:

Grupa 1

22-23 kwietnia, 29-30 kwietnia, 13-14 maja

Grupa 2

20-21 maja, 27-28 maja, 17-18 czerwca