Doskonałość dydaktyczna uczelni

POWER Logotypy

Wizyty Studyjne

Informacje nt. wizyt:

WIZYTA w UNIVERSITY OF GALLWAY 13-17.06.2023 „Wysoka jakość kształcenia akademickiego”

  • przelot na trasie Kraków-Dublin-Kraków zapewnia osoba wnioskująca. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych możliwość dofinansowania kosztów podróży z projektu IDUB

Harmonogram rekrutacji:

  • 1.04-15.04 rekrutacja wewnętrzna (formularz elektroniczny)
  • 17.04 ogłoszenie wyników rekrutacji
  • 17.04-30.04 kompletowanie dokumentacji do wniosku (formularze, potwierdzenia itp zgodnie z Regulaminem)

:: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA :: WIZYTA w TU DELFT 12-14.04.2023 „Odkrywamy innowacje dydaktyczne”

    • opłatę za udział w wizycie (150 EUR) pokrywa Organizator
    • przelot na trasie Kraków-Amsterdam-Kraków zapewnia osoba wnioskująca
    • potwierdzenie rejestracji należy dołączyć do dokumentów obowiązujących w programie wizyt studyjnych, zgodnie z Regulaminem
   • Harmonogram rekrutacji:
    • 6-15.02 rekrutacja wewnętrzna (formularz elektroniczny)
    • 21.02 ogłoszenie wyników rekrutacji
    • 21.02-28.02 rejestracja na stronie TU Delft Exchange Week
    • od 21.02 do 16.03 kompletowanie dokumentacji do wniosku (formularze, potwierdzenia itp zgodnie z Regulaminem)

Dokumenty do złożenia wniosku o udział:

0_Regulamin-odbywania-wizyt-studyjnych_2023.pdf
1_Zalacznik-nr-1_Dane.docx
2_Zalacznik-nr-2_RODO_oswiadczenie_uczestnika.pdf
3_Zalacznik-nr-3-Formularz_rekrutacyjny.docx


  
   
  

Wypełniając poniższy formularz zgłaszasz chęć udziału w programie wizyt studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni", nr POWR.03.04.00-00-P023/21

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z kwalifikacją do udziału w wizycie studyjnej. Przeczytaj dokładnie regulamin oraz wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą ze szczegółami dotyczącymi docelowego miejsca wizyty oraz terminów jej realizacji.