Doskonałość dydaktyczna uczelni

POWER Logotypy

Zadania

Zadania w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

 1. SYSTEM OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH: Opracowanie założeń, prototypu oraz pilotażowe wdrożenie systemu do zapisywania i monitorowania osiągnięć dydaktycznych pracowników w kontekście oceny pracowniczej i potrzeb rozwojowych.
 2. BADANIA KSZTAŁCENIA: Opracowanie założeń do systemu analityki kształcenia. Analiza narzędzi, praktyk i opracowanie założeń do wykorzystania learning analytics umożliwi kompleksowe wykorzystanie istniejących zbiorów danych (np. systemy USOS, UPEL) w planowaniu strategicznym (np. kierunków, form wsparcia rozwojowego)
 3. POTRZEBY ROZWOJOWE: Rozbudowa systemu badania potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych: opracowanie i weryfikacja narzędzi badawczych, wdrożenie. Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji rozwoju kompetencji i wdrożenie ich w istniejące procesy zapewnienia jakości kształcenia umożliwi monitorowanie postępów i zapewni wysoką jakość procesów rozwojowych.
 4. ROZWÓJ KOMPETENCJI: System stałego rozwoju kompetencji Plan rozwoju kompetencji poprzedzą badania potencjału i luk kompetencyjnych, oraz potrzeb szkoleniowych, aby zapewnić spójność działań rozwojowych. Oparcie o pracę z talentami pozwala na twórcze wykorzystanie kompetencji naucz. dyd. i kadry wsp. dydaktykę. Warsztaty mentorskie dla kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny dotyczące pracy z talentami metodą Clifton Strenghts.
 5. PROGRAM SZKOŁY LIDERÓW EDUKACJI: opracowanie programu oraz przeprowadzenie pilotażu
 6. MONITOROWANIE EFEKTÓW rozwoju kadry
 7. ROZWÓJ DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ: Opracowanie programu Szkoły Trenerów Akademickich, Rozbudowa OPEN AGH o studia przypadków i dobre praktyki dydaktyczne STEM
 8. VR/AR W UCZELNI TECHNICZNEJ: rozbudowanie istniejących laboratoriów wydziałowych o dostęp do bibliotek do programowania środowisk VR/AI, szkolenia dla pracowników z wykorzystania VR w kształceniu, seminaria rozwojowe oraz studium przypadku.
 9. NARZĘDZIA METODYCZNE DLA TRENERÓW AKADEMICKICH: karty pracy, podręczniki, ćwiczenia, gry i in. pomoce szkoleniowe
 10. WYPOSAŻENIE SALI SZKOLENIOWEJ: laptop i telewizor
 11. TUTORING: Akredytowany Praktyk Tutoringu, spotkania mentoringowe i organizacja warsztatów networkingowych dla liderów tutoring
 12. WIZYTY STUDYJNE dla kadry dydaktycznej i kadry wspierającej proces kształcenia w wiodących ośrodkach akademickich