Co robimy

GOPR ONLINE

GOPR ONLINE

Program: Erasmus+
Realizacja: 04.2015-03.2017

Partnerzy: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bergrettung Tirol, Bergwacht Berchtesgaden

Cel: Współpraca w zakresie opracowania kursów e-learningowych dla kandydatów na ratowników GOPR. Jako partner strategiczny udostępniamy platformę Moodle oraz udzieliliśmy wsparcia metodycznego i technicznego instruktorom GOPR, którzy przygotowali kursy online. W trakcie projektu to oni byli autorami treści i samodzielnie umieszczali kursy e-learningowe na platformie. Takie umiejętności pozwolą na stałą aktualizację materiałów instruktażowych czy ponowne wykorzystanie raz przygotowanych zasobów. W rezultacie powstały e-learningowe kursy doskonalenia na 3 stopniach zaawansowania z 10 działów tematycznych, takich jak ratownictwo lawinowe, ratownictwo jaskiniowe, psy ratownicze, ratownictwo z powietrza.

Strona projektu

 

Pisaliśmy o projekcie GOPR: