Co robimy

iCamp – uczenie się we współpracy

iCamp – uczenie się we współpracy

iCamp: Innovative, inclusive, interactive, intercultural learning campus

Program: 6 Program Ramowy IST

Realizacja: 2006-2009

Partnerzy: Zentrum for Social Innovation, ISIK University, Jozef Stefan Institute, Kaunas University of Technology,  Siemens AG, Tallinn University, Tomas Bata University in Zlín, Universidad Politécnica de Madrid, University of Leicester, Vienna University of Economics and Business.

Cel: stworzenie infrastruktury ułatwiającej współpracę i komunikację europejskim akademikom pracującym na różnych systemach, w różnych państwach i różnych dyscyplinach naukowych. Pedagogicznie iCamp opierał się na podejściu konstruktywistycznym, które kładzie nacisk na samodzielną organizację procesu uczenia, interakcje społeczne i odmienną rolę nauczyciela. Naszym zamiarem było stworzenie  środowiska uczenia się online, wspólnego dla studentów, nauczycieli, badaczy. To środowisko to nie jeden, nowy system lecz zestaw działających interoperacyjnie narzędzi i platform.  W skład tego modelu wchodzą sieci społeczne (social networking), bodźce motywujące i mechanizmy współpracy międzykulturowej.

Rezultatem projektu są m.in. przewodnik po technicznych i pedagogicznych aspektach kształcenia online oraz szereg opartych o konstruktywizm narzędzi o otwartym kodzie źródłowym.

Przewodnik po oprogramowaniu społecznościowym (w językach polskim i angielskim)