Co robimy

MAPPED otwarty kurs e-portfolio

MAPPED otwarty kurs e-portfolio


MAPPED – Method for Advanced Professional and Personal ePortfolio Development

Program: Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji)

Realizacja: 2010-2012

Partnerzy: Euridea (Włochy), RPIC-ViP (Czechy), Meram Centre of Counseling and Research (Turcja).

Cel: wspieranie rozwoju zawodowego osób dorosłych, którzy uczą się przez całe życie poprzez dostarczenie e-portfolio jako metody wspomagającej rozwój. Projekt jest transferem projektu MOSEP (More self-esteem with my ePortfolio), którego rezultatem jest kurs dla trenerów e-portfolio. W projekcie MAPPED istniejący kurs i materiały zostały zaadaptowane i dostosowane do potrzeb osób uczących się i doskonalących zawodowo przez całe życie. Kurs był przeznaczony do samodzielnego uczenia się, dostępny jest w 5 wersjach językowych (EN, PL, CZ, IT, TR).

Strona projektu