Co robimy

MYLK Lifelong Learning Management

MYLK Lifelong Learning Management


Program: Erasmus+
Realizacja: 01.12.2016 – 30.08.2018
Partnerzy: Haikara (koordynacja), Claroline Connect LMS, Endurance, Le Forem, Université de Cergy Pontoise
Cel: Stworzenie aplikacji pozwalającej na publikację i monitorowanie efektów kształcenia i osiągnięć uzyskiwanych w nieformalnym i pozaformalnym systemie uczenia się.

Strona projektu