POWER 3.5

POWER Logotypy

POWER 3.5

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Strona główna Projektu na Akademii Górniczo-Hutniczej

 

Koordynatorzy merytoryczni zadań w jednostce Centrum e-Learningu:

mgr Anna Bajer-Leńczowska
Koordynator Projektu Centrum e-Learningu
budynek przy ul. Czarnowiejskiej 50b, II p. pokój nr 4
tel.: 12 617 37 71
e-mail.: bajerlen@agh.edu.pl