POWER 3.5

POWER Logotypy

Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego

Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego

Działanie:

MODUŁ​ 6.​ Zarządzanie​​ w ​i​nstytucjach​​ szkolnictwa​​ wyższego
Zadanie: Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego

zad. 936 usługa wideokonferencji -zakupiono dostęp do platformy w terminie 01.10.2019-30.06.2022 Clickmeeting

zad. 935 zakupiono serwer Synology rackstation- przetarg wygrała firma Progress