POWER 3.5

POWER Logotypy

Tworzenie​ Otwartych​ Zasobów​ E​dukacyjnych

Tworzenie​ Otwartych​ Zasobów​ E​dukacyjnych

Działanie:

MODUŁ​ 7.​ Zarządzanie​​ w ​i​nstytucjach​​ szkolnictwa​​ wyższego
Zadanie: Tworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

zad. 930 „Opracowanie wersji mobilnej  serwisu do tworzenia i publikacji e-podręczników „Open AGH”- zadanie zrealizowane do 30.12.2019

zad. 931 Opracowanie i implementacja systemu zależności treści e-podręczników-zadani zrealizowane 2021

zad.933 Przygotowanie wersji open source serwisu „Open AGH e-podręczniki” do upowszechnienia w środowisku akademickim-w trakcie realizacji 2022

zad. 934  Rozbudowa i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych – Open AGH”- w realizacji

zad. 937  Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych tj. e-podręczników akademickich”- zrealizowano pierwszy podręcznik pt.:

 „Metoda Elementów Skończonych” autorstwa prof. dr hab. Maciej Paszyński

„Podstawy Chemii polimerów” autorstwa Edyta Proniewicz, Halina Krawiec, Maria Starowicz, Urszula Lelek-Borkowska, Dominika Święch 2020

„Fotowoltaika” autorstwa Konstanty Marszałek, Katarzyna Dyndał, Gabriela Lewińska 2020

„Podstawy Chemii nieorganicznej” autorstwa  Halina Krawiec, Maria Starowicz, Urszula Lelek-Borkowska,  2021