POWER 3.5

POWER Logotypy

Tworzenie​ Otwartych​ Zasobów​ E​dukacyjnych

Tworzenie​ Otwartych​ Zasobów​ E​dukacyjnych

Działanie:

MODUŁ​ 7.​ Zarządzanie​​ w ​i​nstytucjach​​ szkolnictwa​​ wyższego
Zadanie: Tworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

zad. 930 „Opracowanie wersji mobilnej  serwisu do tworzenia i publikacji e-podręczników „Open AGH”- zadanie zrealizowane do 30.12.2019

zad. 934  Rozbudowa i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych – Open AGH”- w realizacji

zad. 937  Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych tj. e-podręczników akademickich”- zrealizowano pierwszy podręcznik pt.:

                „Metoda Elementów Skończonych” autorstwa prof. dr hab. Maciej Paszyński