Co robimy

Jak wspierać rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej?

Jak wspierać rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej?

 

Wzrost obecności i znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ściśle związany z zagadnieniem rozwijania szczególnych umiejętności, które ułatwią każdemu z nas funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym.

Kryzys pandemii ukazał, że umiejętności te – określane jako kompetencje cyfrowe – są niezbędne m. in. w dziedzinie edukacji, szczególnie w zakresie transformacji i aktualizowania procesu nauczania względem zachodzących zmian.

 

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o tym:

  • jak wspierać rozwój zawodowy kadry akademickiej w obszarze umiejętności cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się,
  • jakie czynniki sprzyjają, a jakie blokują wdrażanie strategicznych zmian w zakresie doskonalenia cyfrowego dydaktyków,
  • czy i w jakim stopniu podejście oparte na współpracy umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego rozwój w erze cyfrowej.

Zachęcamy do aktywnego udziału – w trakcie spotkania będzie możliwość podzielenia się na czacie swoim doświadczeniem.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Competencies for Universities – using Technology in Education (CUTE).


Prowadzenie: dr Kamila Gandecka (CeL)
Prelegenci: dr hab. inż. Edyta Brzychczy (UZAD), mgr Agnieszka Chrząszcz (CeL), mgr inż. Joanna Jakóbczyk (WILiGZ), mgr Piotr Janus (CK)

Jak wspierać rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej? [28.11.2022] WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ