Co robimy

Konkurs „Notatki w Internecie”

Konkurs „Notatki w Internecie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Notatki w Internecie” – konkursu na stworzenie najlepszych cyfrowych materiałów dydaktycznych. W bieżącym roku akademickim odbywa się jego 11-ta edycja. Konkurs został powołany do życia w 1999 roku przez ówczesnego Rektora AGH, prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Skierowany był pierwotnie tylko do studentów naszej Uczelni, którzy pod przewodnictwem i nadzorem opiekunów naukowych przygotowywali cyfrowe materiały edukacyjne na interesujący ich temat, związany z przedmiotem studiów.

Studenci AGH nadal mogą uczestniczyć w konkursie, ale nie są już jedyną grupą, która może to uczynić – „Notatki w Internecie” rozwijają się. Aktualnie są to tak naprawdę cztery równoległe, niezależne konkursy skierowane odpowiednio do: studentów AGH, wykładowców AGH, uczniów krakowskich szkół i nauczycieli krakowskich szkół.

Także nazwa konkursu już nie do końca odzwierciedla jego charakter. Uczestnicy mogą nie tylko tworzyć cyfrowe materiały edukacyjne, ale też łączyć je w większe, spójne całości, które realizują określone cele dydaktyczne. Do dyspozycji uczestników konkursu oddany został specjalnie wydzielony obszar Uczelnianej Platformy e-Learningowej.

W ramach konkursu powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są następnie udostepniane na zasadach licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach), jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym.

Konkursy skierowane do studentów i wykładowców AGH organizuje JM Rektor przy współudziale Centrum e-Learningu AGH. Dwa pozostałe odbywają się pod patronatem JM Rektora i organizowane są przez CeL oraz Urząd Miasta Krakowa.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele prac o wysokiej jakości merytorycznej, dydaktycznej i technicznej. Mamy nadzieję, iż także w tym roku konkurs zaowocuje równie interesującymi pracami. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.

Szczegółowe informacje nt. konkursu, regulaminy oraz dokumenty potrzebne aby wziąć w nim udział dostępne są na stronie internetowej: http://notatki.cel.agh.edu.pl.

Dodaj komentarz