O Nas

Centrum e-Learningu jest jednostką pozawydziałową Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Pionie Kształcenia. Ciałem doradczym CeL jest Rada Programowa. Podstawowym zadaniem CeLu jest wspieranie e-learningu w Uczelni w trzech obszarach: dydaktyki, narzędzi i zasobów dydaktycznych

Nasz zespół

Jan Kusiak
Dyrektor
Centrum e-Learningu AGH
kusiak@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 71
Agnieszka Chrząszcz
Zastępczyni Dyrektora
Centrum e-Learningu AGH
agniech@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 71
Anna Bajer-Leńczowska
Spec. ds. finansowych
bajerlen@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 71
Karolina Grodecka
Metodyczka e-learningu
karolina.grodecka@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 69
Beata Tworzewska-Pozłutko
Metodyczka e-learningu
beata.tworzewska@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 69
Joanna Damasiewicz-Gargol
Metodyczka e-learningu
joandam@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 69
Anna Wrona
Metodyczka e-learningu
awrona@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 69
Wojciech Baran
Metodyk e-learningu
wbaran@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 37 69
Michał Oczko
Spec. ds. informatycznych
oczko@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 50 54
Kazimierz Chłoń
Spec. ds. informatycznych
chlon@agh.edu.pl
tel.+48 12 617 50 54

O nas

Nasze biuro


Kalendarium CeL

2018 II konferencja eTEE w AGHRozpoczynamy cykl webinarówRealizacja projektu POWER

2017 Przeszkoliliśmy już ponad 500 pracowników i doktorantów AGH

2016 Organizujemy międzynarodową konferencję Open Education Global i pierwszą eTEE wraz z Politechniką GdańskąObchodzimy 20. urodziny

2015 Publikujemy e-podręczniki z matematyki i fizykiRozpoczynamy współpracę z GOPRpowstaje społeczność Europortfolio

2014 Organizujemy międzynarodową konferencję European Association of Distance Teaching Universities EADTU

2012 Inaugurujemy OPEN AGH e-PodręcznikiZmieniamy siedzibę

2011 Uruchamiamy mini-MOOCa dla 300 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 6 krajów

2010 Obieramy kurs na otwartość: powstaje repozytorium OPEN AGHPrzystępujemy do KOED i OEC

2009 Realizujemy mieszane studia podyplomowe dla nauczycieli IT2EDU

2006 Zmiana nazwy na Centrum e-LearninguKurs online dla 200 nauczycieli z dydaktyki i e-portfolioProjekt z 6.PR iCamp zmienia naszą perspektywę

2005 Pierwszy projekt e-learningowy z London UniversityKonferencja "e-Learning w społeczeństwie wiedzy" wraz z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji

2004 Uruchamiamy Moodla - platformę e-learningową dla całej uczelniDostajemy grant badawczy KBN i Centrum Doskonałości

2003 Zakładamy repozytorium materiałów cyfrowychSkładamy 15 wniosków na projekty międzynarodowe. Dostajemy 3

2000 Uruchamiamy portal dla edukacji na odległość i kurs zdalny "Inżynieria Środowiska Miejskiego"

1998 Startujemy z pierwszą edycją konkursu Notatki w Internecie

1996 Powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego, przemianowanego rok poźniej na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej