Kształcenie oparte na kompetencjach – CBL

Professional Engagement

Facilitating Learners’ Digital Competence

 

 

Kształcenie oparte na kompetencjach [08-19.05]

W tradycyjnym modelu nauczania czas jest stałą, a proces uczenia się jest zmienną. Zajęcia zaczynają się o tej samej godzinie i trwają 45 min, ale część studentów przyswaja materiał szybciej, i zalicza kurs na piątkę a część wolniej, na tróje, lub wcale. W edukacji opartej o kompetencje, to uczenie się jest stałą, zmienną zaś staje się czas. Student ma go tyle, ile potrzebuje do osiągnięcia danej kompetencji. Model ten w założeniu wymaga od nich oderwania się od trybu: zadanie, termin oddania zadania, zaliczenie i spojrzenia na swoją edukację w nieco szerszej perspektywie.

W kształceniu opartym na kompetencjach, studenci rozwijają szeroki zestaw umiejętności i predyspozycji. Aktywnie uczą się i stosują umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, wraz z umiejętnościami komunikacji, współpracy i wrażliwości kulturowej, aby pomóc im pracować w ciągle zmieniających się, różnorodnych miejscach pracy.

W trakcie szkolenia:

    • poznasz koncept Competence Based Learning i przykłady jego zastosowania;
    • przyjrzysz się różnym ramom kompetencji i zdecydujesz które mogą być przydatne dla Twoich przedmiotów;
    • nauczysz się projektować ramy kompetencji na platformie Moodle i tworzyć na ich podstawie plany nauczania.

Szkolenie rozpocznie się 2-godzinnym webinarem wprowadzającym.
Pozostała część odbędzie się już wyłącznie asynchronicznie, online na przestrzeni dwóch tygodni.

Forma: online
Potwierdzenie: certyfikat, cyfrowa odznaka (badge)
Daty: 8-19.05.2023, w tym webinar 08.05.2023 godz. 09:00 – 11:00
Prowadzenie: Paula Hmiedat
Zapytaj o szczegóły: hmiedat@agh.edu.pl

Kształcenie oparte na kompetencjach  [08-19.05]  GRUPA PEŁNA

Uzmysłowiłam sobie, jak ważne jest to by naukę oprzeć o kompetencje, bo to rozwija większą świadomość i zaspokaja zdecydowanie więcej potrzeb.

z ewaluacji szkolenia

Poleciłabym, ponieważ szkolenie pozwala odkryć ciekawe inspiracje dotyczące projektowania zajęć.