Dydaktyka STEM


Teaching and Learning

Facilitating Learners’ Digital Competence

Empowering Learners

 

Dydaktyka STEM [23.03-05.04]

Czy wszystkie metody dydaktyczne nadają się do stosowania w każdej dziedzinie, w każdym przedmiocie? Zdania na ten temat są podzielone, zarówno wśród praktyków, jak i wśród badaczy. Pewne natomiast jest, że część form i aktywności będzie się lepiej sprawdzać w przedmiotach ścisłych, technicznych, inne zaś w humanistycznych.

Project-Based Learning, Problem-Based Learning i Inquiry-Based Learning to trzy modele najczęściej wybierane przez dydaktyków na uczelniach technicznych. Dlaczego? Postaramy się odkryć podczas szkolenia, i zdecydować, czy także w naszym lokalnym kontekście modele te znajdą zastosowanie.

Podczas szkolenia:

    • dowiesz się czym są modele Project-Based Learning, Problem-Based Learning i Inquiry-Based Learning;
    • zaprojektujesz własne zajęcia w ramach danego modelu, otrzymując bogatą informacją zwrotną.

Szkolenie będzie miało charakter trzech stacjonarnych spotkań. Każde poświęcone jednemu z modeli.

Daty warsztatów:
1. spotkanie: 23.03.2023, g. 10:00 – 13:00
2. spotkanie 30.03.2023, g. 10:00 – 13:00
3. spotkanie 05.04.2023, g. 10:00 – 13:00


Forma:
stacjonarne warsztaty
Potwierdzenie: certyfikat, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Paula Hmiedat
Zapytaj o szczegóły: hmiedat@agh.edu.pl

Metoda projektowa (Project Based Learning) – To metoda nauczania przez projekty osadzone w realiach społecznego życia studentów, rozwiązująca ważne zagadnienia dla danej społeczności, stąd często interdyscyplinarna. Obejmuje realizację większej partii materiału w dłuższym czasie, cele są ustalone, proces ustrukturyzowany. Jest rekomendowana dla pracy zespołowej. Skierowana jest na kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy i planowania pracy, poszukiwania źródeł informacji, definiowania problemów, poszukiwania rozwiązań, podejmowania decyzji, współpracy oraz oceny efektów pracy. Nauczyciel towarzyszy procesowi a nie przewodzi.

Więcej o metodzie

Metoda problemowa (Problem based Learning) – To metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy poprzez rozwiązywanie problemów o charakterze poznawczym, decyzyjnym lub praktycznym. Składa się z czterech etapów: 1. wytworzenie sytuacji problemowej, 2. formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązania, 3. weryfikacja pomysłów, 4. porządkowanie i stosowanie nowych rozwiązań. (Półturzycki, 2002, s. 72) Metoda zakłada samodzielną eksplorację zagadnienia, wiedzy przez studentów, poszukiwania informacji koniecznych do rozwiązania i eksperymentowania.

Więcej o metodzie

Inquiry-based Learning (nauczanie przez dociekanie) – Metoda wywodzi się z postępowania badawczego. Ukierunkowana jest na aktywne poszukiwanie, badanie, eksperymentowanie i tworzenie struktury wiedzy przez studenta. Dużą rolę odgrywają umiejętności zadawania pytań, formułowania problemów, analizy i wnioskowania. Metoda realizuje założenia współczesnej edukacji: myślenie krytyczne, kreatywne, współpraca i komunikacja.

(Dumon, Istance, Benavides, 2010) (Pedaste, Maeots, Siiman, Jong, Riesen, Kamp, Manoli, Zacharia, Tsourlidaki, 20015)


Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad udziału w programie doskonalenia kompetencji dydaktycznych.

DYDAKTYKA STEM [23.03-05.04] GRUPA PEŁNA

Bardzo mi się podobało. Organizacja na 5+, prowadzenie na 5+. Poznanie nowych „rzeczy”, nawet jeżeli od razu ich się nie wdraża otwiera głowę na: nowość, inność, wielopłaszczyznowość.

z ewaluacji szkolenia

IBL nadaje się do wykorzystania na wykładach, choć zdecydowanie nie będzie to wtedy tradycyjnie pojmowany wykład. Taki wykład można podzielić na kilka części w których najpierw studenci sami szukają zależności/reguły, a potem prowadzący dopowiada brakujące elementy w bardziej tradycyjny sposób.

PBL można z powodzeniem wykorzystać na zajęciach laboratoryjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale w ramach laboratoriów studenci musieli sami znaleźć rozwiązanie jakiegoś praktycznego problemu.