Dydaktyka STEM


Teaching and Learning

Facilitating Learners’ Digital Competence

Empowering Learners

 

Dydaktyka STEM

Czy wszystkie metody dydaktyczne nadają się do stosowania w każdej dziedzinie, w każdym przedmiocie? Zdania na ten temat są podzielone, zarówno wśród praktyków, jak i wśród badaczy. Pewne natomiast jest, że część form i aktywności będzie się lepiej sprawdzać w przedmiotach ścisłych, technicznych, inne zaś w humanistycznych.

Project-Based Learning, Problem-Based Learning i Inquiry-Based Learning to trzy modele najczęściej wybierane przez dydaktyków na uczelniach technicznych. Dlaczego? Postaramy się odkryć podczas szkolenia, i zdecydować, czy także w naszym lokalnym kontekście modele te znajdą zastosowanie.

Podczas szkolenia:

    • dowiesz się czym są modele Project-Based Learning, Problem-Based Learning i Inquiry-Based Learning;
    • zaprojektujesz własne zajęcia w ramach danego modelu, otrzymując bogatą informacją zwrotną.

Szkolenie będzie miało charakter trzech stacjonarnych spotkań. Każde poświęcone jednemu z modeli.
Można zapisać się na wszystkie, albo tylko na wybrane.

Daty warsztatów:

Project-Based Learning: 11.03.2022 (pt)
Problem-Based Learning: 18.03.2022 (pt)
Inquiry-Based Learning: 25.03.2022 (pt)

Forma: stacjonarne warsztaty
Potwierdzenie: zaświadczenie, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Paula Hmiedat

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

W związku z finansowaniem szkolenia przez projekt IDUB, przy zgłoszeniu, konieczne jest zapoznanie się z zasadami szkoleń IDUB (w przygotowaniu).

 

Dydaktyka STEM
ZAPISY ZAMKNIĘTE

Szkolenie realizowane w ramach Systemu Wsparcia Dydaktyki.