Informacja zwrotna

Zaangażowanie zawodowe

Nauczanie i uczenie się

Wzmacnianie studentów

 

Informacja zwrotna [17.05]

Czasami jedna drobna zmiana potrafi znacząco wpłynąć na efektywność całych naszych zajęć.

Jednym z takich niedocenianych składników sukcesu w dydaktyce jest informacja zwrotna, która dobrze zaprojektowana, podnosi zaangażowanie i progres studentów. Ocena od nauczyciela zmienia również wtedy swoją formę (opisowa zamiast punktowej) oraz rolę (ma uczyć, a nie wyłącznie egzaminować). Budujemy struktury dla oceniania kształtującego, opartego o współpracę, dialog i zaufanie między prowadzącymi a studentami.

Na szkoleniu m.in.:

  • weźmiesz udział w doświadczeniu pracy opartej o indywidualny, natychmiastowy feedback;
  • poznasz narzędzie, które pomoże Tobie i studentom przyjmować informację zwrotną i ją wykorzystywać;
  • porozmawiasz z trenerem i współuczestnikami o możliwościach zaaplikowania różnych form oceny kształtującej.

Przed warsztatami, otrzymasz od prowadzącego kilka (nie za długich) materiałów dotyczących zagadnienia feedbacku w dydaktyce. Zapoznanie się z nimi, pomoże wykorzystać czas warsztatów maksymalnie efektywnie:)

Daty: 17 maja 2023, godz. 9:00 – 12:00
Forma: warsztaty stacjonarne
Potwierdzenie: certyfikat
Prowadzący: Wojtek Baran
Zapytaj o szczegóły: wbaran@agh.edu.pl

INFORMACJA ZWROTNA [17.05] GRUPA PEŁNA

Udzielanie informacji zwrotnej to chleb powszedni dydaktyka akademickiego, szczególnie w okresie sesji, ale i w trakcie semestru. Bardzo ważne jest, aby mieć ciągle w pamięci, że sama ocena (cyfra) to zdecydowanie za mało.

z ewaluacji szkolenia

Włączę większą uważność na różne potrzeby studentów. Chciałabym zaproponować im pewne opcje wyboru w uzyskaniu zaliczenia.

Uważam, że ważne jest odejście od systemu punktowego w ocenianiu na rzecz feedbacku kształtującego.