Kreatywna praca grupowa [20.04]

Zaangażowanie zawodowe

Nauczanie i uczenie się

Wzmacnianie studentów


 

Kreatywna praca grupowa [20.04]

Kreatywność to jedna z kluczowych kompetencji XXI wieku. Oznacza generowanie pomysłów, ale również widzenie problemu w nowych ramach oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań. Nie jest ona jednak wrodzonym talentem jednostki, a raczej pewnym procesem, którego można się nauczyć. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli akademickich, którzy chcieliby nauczyć swoich studentów efektywnej współpracy i którzy chcą moderować procesy kreatywne w pracy grupowej.

To szkolenie pozwoli ci:

    • poznać w doświadczeniu różnorodne narzędzia ideacji, czyli generowania pomysłów;
    • dowiedzieć się więcej o efektywnej moderacji pracy grupowej;
    • przeanalizować możliwości i pułapki kreatywnej pracy zespołowej.
Metody kreatywne – to zbiór metod do pracy grupowej tzw metod 4C odnoszących się do kompetencji: komunikacji (communication), kreatywnego myślenia (creativity), współpracy (cooperation), krytycznego myślenia (critical thinking). Metody kreatywne wspierają w nauczaniu grupowym proces łączenia teorii z praktyką oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań związanych z aktualnym środowiskiem życia człowieka.

(Ziółkowski, 2005)

Data warsztatu: 20.04.2023, godz.: 9:00-17:00
Forma: stacjonarne warsztaty w salce na poddaszu Centrum e-Learningu AGH
Potwierdzenie: zaświadczenie
Prowadzenie: dr Seweryn Rudnicki [WH AGH]

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad udziału w programie doskonalenia kompetencji dydaktycznych.

KREATYWNA PRACA GRUPOWA [20.04.2023] ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Mam dużo inspiracji do prowadzenia zajęć, ale również do pracy w grupie badawczej czy rozwiązywania problemów w kadrze.

z ewaluacji szkolenia

Szkolenie jest fantastyczne i otwiera nowe możliwości pracy z grupą.

Wdrożę w pracy ze studentami oraz w zespole naukowym.