Kreatywna praca grupowa


 

Kreatywna praca grupowa [11.05 lub 6.06]

Kreatywność to jedna z kluczowych kompetencji XXI wieku. Oznacza generowanie pomysłów, ale również widzenie problemu w nowych ramach oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań. Nie jest ona jednak wrodzonym talentem jednostki, a raczej pewnym procesem, którego można się nauczyć. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli akademickich, którzy chcieliby nauczyć swoich studentów efektywnej współpracy i którzy chcą moderować procesy kreatywne w pracy grupowej.

To szkolenie pozwoli ci:

    • poznać w doświadczeniu różnorodne narzędzia ideacji, czyli generowania pomysłów;
    • dowiedzieć się więcej o efektywnej moderacji pracy grupowej;
    • przeanalizować możliwości i pułapki kreatywnej pracy zespołowej.

Metody kreatywne – to zbiór metod do pracy grupowej tzw metod 4C odnoszących się do kompetencji: komunikacji (communication), kreatywnego myślenia (creativity), współpracy (cooperation), krytycznego myślenia (critical thinking). Metody kreatywne wspierają w nauczaniu grupowym proces łączenia teorii z praktyką oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań związanych z aktualnym środowiskiem życia człowieka.

(Ziółkowski, 2005)


Daty warsztatów: 11 maja lub 6 czerwca
Forma: stacjonarne warsztaty w salce na poddaszu Centrum e-Learningu AGH
Potwierdzenie: zaświadczenie
Prowadzenie: dr Seweryn Rudnicki [WH AGH]

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

W związku z finansowaniem szkolenia przez projekt IDUB, przy zgłoszeniu, konieczne jest zapoznanie się z zasadami szkoleń IDUB (w przygotowaniu).

11 maja [środa] GRUPA PEŁNA