Szkolenia

Mentoring zajęć w j. angielskim

Mentoring zajęć w języku angielskim

 

Prowadzisz zajęcia w języku angielskim, nie masz jednak pewności, co jest Twoją mocną stroną, a co polem do poprawy w komunikacji? Możesz zatem zamówić sobie taką profesjonalną informację zwrotną. Obserwacja zajęć, a następnie rozmowa ze specjalistą (30-60 minut) to bardzo spersonalizowana i skuteczna ścieżka uczenia.

„Podczas obserwacji i rozmowy o zajęciach należy być sobą i nie stresować się. Skupimy się na mocnych stronach i porozmawiamy o pomysłach na ewentualne potrzeby poprawy. Wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze” – zachęca udzielający informacji zwrotnej, Grzegorz Kłopotowski z SJO AGH.

W ramach mentoringu i informacji zwrotnej:

    • każdy zapisany ma prawo do jednej obserwacji zajęć oraz sesji feedbackowej po nich (30-60 min);
    • poddawane informacji zwrotnej zajęcia i sesja feedbackowa muszą odbyć się w dostępnych ramach czasowych (zob. poniżej);
    • Feedback będzie w szczególności dotyczył aspektów fonetycznych (wymowy), struktur gramatycznych (poprawności gramatycznej), łatwości zrozumienia przekazywanych treści (oczywiście wyłącznie pod względem językowym), oraz aspektów komunikacji pozawerbalnej, w tym elementów kulturowych.

Forma obserwacji: zajęcia stacjonarne lub online

Potwierdzenie: zaświadczenie
Prowadzenie: Grzegorz Kłopotowski

Obserwacja zajęć możliwa jest w następujących terminach: poniedziałki 11:00-14:00, wtorki 9:15-13:00, środy 11:15-14:00, czwartki 9:30-12:30, piątki 10:00-12:00

Mentoring zajęć w języku angielskim ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Szkolenie realizowane w ramach Systemu Wsparcia Dydaktyki.