Metody grupowe w praktyce [11-31.05]

Zaangażowanie zawodowe

Nauczanie i uczenie się

Wzmacnianie studentów

 

Metody grupowe w praktyce [11-31.05]

Praca grupowa jest często stosowaną formą dydaktyczną. Możemy ją wykorzystać zarówno do krótkich zadań czasowych, jak i do długoterminowych projektów. Znajduje zastosowanie podczas zajęć zdalnych oraz stacjonarnych.

W ramach warsztatów doświadczysz jak:

  • budować klimat grupy i skuteczną komunikację,
  • rozwijać i wzmacniać współpracę opartą na zaangażowaniu,
  • wspierać proces grupowego podejmowania decyzji,
  • rozbudzić ciekawość poznawczą w grupie.

Podczas warsztatów będziemy współpracować, eksperymentować, dzielić się doświadczeniem i tworzyć praktyczny narzędziownik dydaktyczny.

Warsztaty stacjonarne będą wspierane materiałem wprowadzającym w dane zagadnienie oraz zadaniami wdrożeniowymi dostępnymi na platformie UPeL.

Materiały i zadania dostępne na UPeL: od 11.05.2023 do 31.05.2023
Daty warsztatów stacjonarnych:
18.05.23 ; godz.: 10:00-13:00
25.05.23; godz.: 10:00-13:00
Forma: mieszana (część online i stacjonarne warsztaty)
Potwierdzenie: certyfikat, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Kamila Gandecka, Magdalena Wierzańska
Zapytaj o szczegóły: wierzanska@agh.edu.pl, kgandecka@agh.edu.pl

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad udziału w programie doskonalenia kompetencji dydaktycznych.

 

METODY GRUPOWE W PRAKTYCE [11-31.05.2023] ZAPISY WKRÓTCE