Szkolenia

MS Teams – od amatora do gladiatora

 

 
 
 

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 

MS Teams – od amatora do gladiatora

MS Teams to jedna z rekomendowanych platform do realizowania zdalnego nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Na szkoleniu pokażemy Ci jak efektywnie wykorzystywać MS Teams do organizacji pracy dydaktycznej, prowadzenia angażujących zajęć, weryfikacji efektów kształcenia oraz sprawnego komunikowania się ze studentami.

Dla kogo:  

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z MS Teams, jak i tych, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu na tej platformie.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu Centrum e-Learningu uprawniającego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma:  

Szkolenie odbywa się całkowicie online i w większości realizowane jest asynchronicznie. Są jednak dwie planowane daty spotkania „na żywo”.

Dla chętnych uczestników jest również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji do wykorzystania do końca czerwca. Każdej osobie przysługiwać będą łącznie aż 4 godziny na takie spotkania.

  W trakcie szkolenia:  

  • poznasz interfejs i strukturę aplikacji MS Teams;
  • dowiesz się jak tworzyć zespoły i kanały;
  • nauczysz się efektywnie organizować pracę indywidualną i grupową;
  • usprawnisz swoją komunikację ze studentami;
  • rozwiniesz umiejętności pracy na plikach i w notesie zajęć (OneNote);
  • poznasz metody oceniania pracy studentów;
  • zdradzimy Ci kilka praktycznych tips & tricks;

  Ważne informacje:  

Miejsce składania dokumentów: Portiernia w Budynku C1 – skrzynka podawcza Centrum e-Learningu
Koordynator projektu: Anna Krauzowicz, tel. 12 617 37 71, e-mail: akrauzowicz@agh.edu.pl
Prowadzenie: Anna Wrona, Marta Stąporek
 
  Dokumenty aplikacyjne:  

Dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze. Niezbędny jest też podpis przełożonego na załączniku nr 2.
 
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach POWER
Załącznik nr 1. Dane uczestnika
Załącznik nr 2. Formularz rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

 

Aktualnie nie prowadzimy zapisów na to szkolenie.