MS Teams – od amatora do gladiatora

 

 

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MS Teams – od amatora do gladiatora

 

MS Teams to jedna z rekomendowanych platform do realizowania zdalnego nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Na szkoleniu pokażemy Ci, jak efektywnie wykorzystywać MS Teams do organizacji pracy dydaktycznej, prowadzenia angażujących zajęć, weryfikacji efektów kształcenia oraz sprawnego komunikowania się ze studentami.

 

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z MS Teams, jak i tych, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu na tej platformie.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu Centrum e-Learningu uprawniającego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma:

Szkolenie odbywa się online i w większości realizowane jest asynchronicznie. Zaplanowano jednak kilka spotkań „na żywo”:

  • 14 marca, godz. 14:00  15:00 (spotkanie na MS Teams)
  • 21 marca, godz. 14:00 – 15:00 (spotkanie na MS Teams)
  • dwa spotkania w mini grupie z prowadzącą (spotkanie na MS Teams, terminy do uzgodnienia w mini grupie).

 

W trakcie szkolenia:

  • poznasz interfejs i strukturę aplikacji MS Teams;
  • dowiesz się jak tworzyć zespoły i kanały;
  • nauczysz się efektywnie organizować pracę indywidualną i grupową;
  • usprawnisz swoją komunikację ze studentami;
  • rozwiniesz umiejętności pracy na plikach i w notesie zajęć (OneNote);
  • poznasz metody oceniania pracy studentów;
  • zdradzimy Ci kilka praktycznych tips & tricks;

Ważne informacje:

Miejsce składania dokumentów: Portiernia w Budynku C1 – skrzynka podawcza Centrum e-Learningu
Koordynator projektu: Anna Krauzowicz, tel. 12 617 37 71, e-mail: akrauzowicz@agh.edu.pl
Prowadzenie: Marta Stąporek [staporek@agh.edu.pl]

Dokumenty aplikacyjne:

Załączniki nr 1, 2, 3 muszą być wydrukowane w kolorze. Niezbędny jest też podpis przełożonego na załączniku nr 2.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach POWER
Załącznik nr 1. Dane uczestnika
Załącznik nr 2. Formularz rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

 

14. marca – 1 kwietnia 2022 ZAPISY ZAMKNIĘTE