Nauczanie rówieśnicze

Nauczanie i uczenie się

Wspieranie cyfrowych kompetencji studentów

Wzmacnianie studentów

 

 

Nauczanie rówieśnicze [17-28.04]

Szukasz sposobu, by jeszcze mocniej zaangażować swoich studentów w nauczane treści? I nie mam tutaj na myśli zaangażowania tożsamego z aktywizowaniem, tylko zaangażowanie kognitywne, dzięki któremu student wchodzi w coraz głębszą interakcję z nauczaną wiedzą i poszerza swoje kompetencje.

Takie zaangażowanie można osiągnąć poprzez wyjaśnianie danego zjawiska czy twierdzenia drugiej osobie – czyli przez nauczanie. Na procesie tym opiera się jedna z metod pracy grupowej – nauczanie rówieśnicze, którego założeniom i formom przyjrzymy się na szkoleniu.

Podczas szkolenia:

    • poznasz różne formy nauczania rówieśniczego w nauczaniu stacjonarnym oraz online;
    • dowiesz się, dlaczego nauczanie rówieśnicze jest efektywne
    • przećwiczysz projektowanie nauczania rówieśniczego w swoich kursach stacjonarnych i online

 

Nauczanie rówieśnicze to strategia i metoda jednocześnie, gdzie program jest zaplanowany przez nauczyciela, lecz jego realizacja jest w znaczącej mierze zależna od aktywności i zaangażowania studentów. Rolą nauczyciela jest zaplanować pakiet zadań i ćwiczeń umożliwiający studentom uczyć się od siebie nawzajem. Metoda aktywizuje do samokształcenia, komunikacji i współpracy. Wraz z nauczaniem rówieśniczym występuje ocenianie rówieśnicze (peer assessment), które wzmacnia kompetencje do aktywnego uczenia się studenta. Metoda współwystępuje z metodą problemową i projektową.

(Boud, David, Cohen, Ruth and Sampson, Jane 1999)

Forma: mieszana
Webinar na start: 17.04.2023, godz.:10:00
Szkolenie online: 17 – 28.04.2023
Warsztaty stacjonarne: 28.04.2023 ; godz.:10:00-14:00
Potwierdzenie: certyfikat, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Paula Hmiedat
Zapytaj o szczegóły: hmiedat@agh.edu.pl

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione w AGH w roli dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad udziału w programie doskonalenia kompetencji dydaktycznych.

NAUCZANIE RÓWIEŚNICZE [17-28.04]
GRUPA PEŁNA

Zastosuję ocenę rówieśniczą do pracy w grupach na zajęciach. Wcześniej nieświadomie coś w tym zakresie próbowałam, ale teraz wiem, jak ważne są kryteria.

z ewaluacji szkolenia

Zauważam naturalnie pojawiające się elementy nauczania rówieśniczego, co jest fascynujące. Sama się przysłuchuję, jak studenci wzajemnie sobie coś tłumaczą.

Nawet przy dobrej woli ze strony prowadzących, sympatii do studentów i pasji do nauczania można nie zauważać, że metodyka jest nieskuteczna. Szkolenie otwiera oczy na fakty, uświadamia ten konkretny mechanizm uczenia się, uzasadnia go i podaje możliwości aplikacyjne.