Nauczanie rówieśnicze

Teaching and Learning

Facilitating Learners’ Digital Competence

Empowering Learners

 
 

Nauczanie rówieśnicze

Szukasz sposobu, by jeszcze mocniej zaangażować swoich studentów w nauczane treści? I nie mam tutaj na myśli zaangażowania tożsamego z aktywizowaniem, tylko zaangażowanie kognitywne, dzięki któremu student wchodzi w coraz głębszą interakcję z nauczaną wiedzą i poszerza swoje kompetencje.

Takie zaangażowanie można osiągnąć poprzez wyjaśnianie danego zjawiska czy twierdzenia drugiej osobie – czyli przez nauczanie. Na procesie tym opiera się jedna z metod pracy grupowej – nauczanie rówieśnicze, którego założeniom i formom przyjrzymy się na szkoleniu.

Podczas szkolenia:  

    • poznasz różne formy nauczania rówieśniczego w nauczaniu stacjonarnym oraz online;
    • dowiesz się, dlaczego nauczanie rówieśnicze jest efektywne
    • przećwiczysz projektowanie nauczania rówieśniczego w swoich kursach stacjonarnych i online

 

Jest to strategia i metoda jednocześnie, gdzie program jest zaplanowany przez nauczyciela, lecz jego realizacja jest w znaczącej mierze zależna od aktywności i zaangażowania studentów. Rolą nauczyciela jest zaplanować pakiet zadań i ćwiczeń umożliwiający studentom uczyć się od siebie nawzajem. Metoda aktywizuje do samokształcenia, komunikacji i współpracy. Wraz z nauczaniem rówieśniczym występuje ocenianie rówieśnicze (peer assessment), które wzmacnia kompetencje do aktywnego uczenia się studenta. Metoda współwystępuje z metodą problemową i projektową.

(Boud, David, Cohen, Ruth and Sampson, Jane 1999)

Webinar na start: 04.04.2022 (pn),
Szkolenie online: 04.04. – 08.04.2022
Warsztaty stacjonarne: 08.04.2022 (pt)

Forma: mieszana
Potwierdzenie: zaświadczenie, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Paula Hmiedat

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

W związku z finansowaniem szkolenia przez projekt IDUB, przy zgłoszeniu, konieczne jest zapoznanie się z zasadami szkoleń IDUB oraz wypełniona i podpisana deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.
Wypełnioną deklarację przynieś lub prześlij skan do Centrum e-Learningu na adres akrauzowicz@agh.edu.pl najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

NAUCZANIE RÓWIEŚNICZE [4-8 kwietnia 2022]
GRUPA PEŁNA