Szkolenia

OZE w praktyce nauczyciela akademickiego

 

 

Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce nauczyciela akademickiego

W sieci znajdziemy coraz więcej Otwartych Zasobów Edukacyjnych, warto się nimi zainteresować i warto zastanowić na włączeniem ich w swoją praktykę dydaktyczną.

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji otwartych zasobów online przydatnych dla nauczanego przedmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • poznają Otwarte Zasoby Edukacyjne,
  • poznają najpopularniejsze serwisy i wyszukiwarki OZE,
  • nauczą się wyszukiwać OZE na potrzeby własnych zajęć,
  • nauczą się wykorzystywać z OZE zgodnie z warunkami licencji,
  • poznają serwisy do publikacji własnych materiałów w sieci w otwarty sposób.

Forma: szkolenie stacjonarne + zadanie po szkoleniu
Potwierdzenie: zaświadczenie, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzący: Karolina Grodecka
Wymagania wstępne: ukończone szkolenie Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć
Wymagania dodatkowe: własny laptop