Szkolenia

OZE w praktyce nauczyciela akademickiego

 

 

Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce nauczyciela akademickiego

W sieci znajdziemy coraz więcej Otwartych Zasobów Edukacyjnych, warto się nimi zainteresować i warto zastanowić na włączeniem ich w swoją praktykę dydaktyczną.

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji otwartych zasobów online przydatnych dla nauczanego przedmiotu.

Szkolenie pozwoliło mi na poznanie licencji Creative Commons i wszystkich możliwości, które oferują materiały oznaczone symbolem „CC”. Teraz w pełni legalnie i świadomie korzystam z baz otwartych zasobów poznanych podczas szkolenia.

mgr Aleksandra Wilk
WZ AGH

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • poznają Otwarte Zasoby Edukacyjne,
  • poznają najpopularniejsze serwisy i wyszukiwarki OZE,
  • nauczą się wyszukiwać OZE na potrzeby własnych zajęć,
  • nauczą się wykorzystywać z OZE zgodnie z warunkami licencji,
  • poznają serwisy do publikacji własnych materiałów w sieci w otwarty sposób.

Forma: szkolenie stacjonarne + zadanie po szkoleniu
Potwierdzenie: zaświadczenie, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzący: Karolina Grodecka
Wymagania wstępne: ukończone szkolenie Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć
Wymagania dodatkowe: własny laptop