Szkolenia

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym

Kompleksowe materiały do samodzielnej nauki w formie kursu online dotyczące różnych aspektów projektowania i prowadzenia zajęć online dostosowane do potrzeb nauczycieli szkół zawodowych. W rezultacie uczestnicy będą potrafili zaplanować kurs e-learningowy dla przedmiotu zawodowego wraz z ćwiczeniami i elementami strategii prowadzenia zajęć online. Będą również swobodnie dobierać różne narzędzia i metody pracy w zależności od wyznaczonych celów.

Materiał jest podzielony na 9 modułów dotyczących różnych aspektów projektowania i prowadzenia kursów online:
Moduł 1. Rozwój kompetencji nauczania on-line
Moduł 2. Formy e-learningu
Moduł 3. Pojektowanie e-tywności
Moduł 4. Tworzenie edukacyjnych filmów i nagrań dźwiękowych
Moduł 5. Korzystanie, dzielenie się i ewaluacja zasobów dostępnych w sieci
Moduł 6. Motywacja w kursie on-line
Moduł 7. Praca grupowa w kursie on-line
Moduł 8. Moderowanie dyskusji na forum
Moduł 9. Rola prowadzącego kurs

Szacowany czas nauki: około 60 godzin

Strona kursu