Szkoła Tutorów

Szkoła Tutorów Akademickich

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Szkoły Tutorów dla AGH.

Szkolenie dotyczące metody tutoringu akademickiego prowadzone jest przez trenerów Collegium Wratislaviense.
Program obejmuje 64 godziny dydaktyczne realizowane w czasie 4 dwudniowych, weekendowych zjazdów. Uczestnicy Szkoły Tutorów otrzymują Certyfikat Tutora oraz zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w Krakowie, w AGH. Planowane godziny zajęć to 9:00-17:00. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli szkolenie będzie miało formę stacjonarną.

Cele główne

  • Przygotowanie tutorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami.
  • Przygotowanie grupy szkoleniowej do wypracowania wizji i wdrożenia systemowego tutoringu na uczelni.

Efekty edukacyjne
Uczestnik:

  • pozna założenia edukacji spersonalizowanej  w kontekście tutoringu
  • nauczy się korzystać z narzędzi tutoringu akademickiego
  • będzie potrafił wykorzystać narzędzia coachingowe i tutorskie do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych
  • nauczy się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej
  • zaznajomi się z procesem wdrażania tutoringu do instytucji
  • razem z grupą określi wizję systemowego zastosowania tutoringu na uczelni

NAJBLIŻSZA EDYCJA: planowana po wakacjach, w roku akademickim 2022/2023.

Forma: spotkania stacjonarne

Warunki udziału: osoby zatrudnione w AGH z tytułem co najmniej dr

Potwierdzenie: certyfikat, zaświadczenie
Prowadzenie: trenerzy Collegium Wratislaviense – Maria Libiszewska, Bartosz Fingas, Barbara Habrych, Adrian Lewandowski

Szkoła Tutorów Akademickich ZAPISY ZAMKNIĘTE

Szkolenie realizowane w ramach Systemu Wsparcia Dydaktyki.