Szkolenia

Szkoła Tutorów

Szkoła Tutorów Akademickich

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Szkoły Tutorów dla AGH.

Szkolenie dotyczące metody tutoringu akademickiego prowadzone jest przez trenerów Collegium Wratislaviense.
Program obejmuje 64 godziny dydaktyczne realizowane w czasie 4 dwudniowych, weekendowych zjazdów. Uczestnicy Szkoły Tutorów otrzymują Certyfikat Tutora oraz zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w Krakowie, w AGH. Planowane godziny zajęć to 9:00-17:00. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli szkolenie będzie miało formę stacjonarną.

Cele główne

  • Przygotowanie tutorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami.
  • Przygotowanie grupy szkoleniowej do wypracowania wizji i wdrożenia systemowego tutoringu na uczelni.

Efekty edukacyjne
Uczestnik:

  • pozna założenia edukacji spersonalizowanej  w kontekście tutoringu
  • nauczy się korzystać z narzędzi tutoringu akademickiego
  • będzie potrafił wykorzystać narzędzia coachingowe i tutorskie do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych
  • nauczy się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej
  • zaznajomi się z procesem wdrażania tutoringu do instytucji
  • razem z grupą określi wizję systemowego zastosowania tutoringu na uczelni

EDYCJA I
1. zjazd: 13-14.11.2021
2. zjazd: 27-28.11.2021
3. zjazd: 04-05.12.2021
4. zjazd: 11-12.12.2021

EDYCJA II
1. zjazd: 15-16.01.2022
2. zjazd: 29-30.01.2022
3. zjazd: 12-13.02.2022
4. zjazd: 26-27.02.2022

Forma: spotkania stacjonarne
Potwierdzenie: certyfikat, zaświadczenie
Prowadzenie: trenerzy Collegium Wratislaviense – Maria Libiszewska, Bartosz Fingas, Barbara Habrych

Szkoła Tutorów Akademickich LISTA REZERWOWA

Szkolenie realizowane w ramach Systemu Wsparcia Dydaktyki.