Team Based Learning [9-23.05]

Zaangażowanie zawodowe

Nauczanie i uczenie się

Wzmacnianie studentów

 

Team Based Learning [9-23.05]

Wyobraź sobie zajęcia, podczas których studenci są aktywni, zaangażowani i skupieni, na które przychodzą przygotowani oraz o czasie. Marzenie? Niekoniecznie. Taka sytuacja może być bardzo realna, dzięki wykorzystaniu metody Team Based Learning.

Team Based Learning (TBL) to metoda projektowania i prowadzenia zajęć, która łączy ideę odwróconych zajęć (ang. flipped classroom) i pracę grupową studentów nadając jej określoną strukturę, etapowość i rytm.

Pomaga zmniejszyć ryzyko nieuczestniczenia studentów w zajęciach. Doświadczenia nauczycieli pokazują, że TBL sprawdza się szczególnie do przedmiotów w dużej mierze bazujących na teorii, której wykładanie było po prostu nieefektywne. Uwaga studentów po 20 minutach wykładu przechodzi w pasywną koncentrację, podczas gdy TBL pozwala utrzymać uwagę studentów przez całe zajęcia.

Jeśli szukasz sposobu na wprowadzenie w swoich zajęciach zmiany, dzięki której studenci będą zaangażowani, sprawdź koniecznie TBL.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • doświadczysz czym jest metoda Team Based Learning,
  • zaobserwujesz jakie korzyści wnosi metoda TBL w prowadzenie zajęć,
  • zaobserwujesz punkty krytyczne metody i możliwe rozwiązania,
  • zdekonstruujesz metodę TBL, aby w pełni świadomie móc zaprojektować i przeprowadzić każdy jej etap podczas swoich zajęć,
  • opracujesz pomysł na swoje zajęcia w oparciu o metodę TBL.

Warsztaty stacjonarne będą wspierane materiałem wprowadzającym w dane zagadnienie, dostępnym na platformie UPeL.

Praca na UPeL przed szkoleniem : od 09.05.2023
Warsztat stacjonarny: 16.05.2023 ; godz.: 10:00-13:00
Praca na UPeL po szkoleniu: do 23.05.2023
Forma: mieszana (część online i stacjonarne warsztaty)
Potwierdzenie: zaświadczenie, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Karolina Grodecka
Zapytaj o szczegóły: karolina.grodecka@agh.edu.pl

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad udziału w programie doskonalenia kompetencji dydaktycznych.

 

 

TEAM BASED LEARNING [09-23.05]
ZAPISY WKRÓTCE