Szkolenia

Webinary i spotkania online

 

 
 
 

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 

Webinary i spotkania online

Nie ma to jak spotkanie na żywo. Dobrze jest się spotkać w tym samym czasie i miejscu – jak na wykładzie, warsztatach czy kawie. Mamy jednak XXI wiek i może da się nieco inaczej – też z kawą, wirtualnym flipem i prezentacją – tyle, że online.

Webinary i wideokonferencje ułatwiają organizację spotkań, wykładów czy warsztatów online. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zaprojektować i poprowadzić takie spotkanie – zapraszamy na szkolenie.

Warunki udziału w szkoleniu:  

Szkolenie realizowane jest ze środków i w ramach projektu POWER (POWR.03.05.00-00-Z309/18)
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli akademickich AGH, którzy posiadają już certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody i technik kształcenia na odległość.

Uczestnicy zobowiązują się do nagrania swojego wykładu w wymiarze min. 45 min.
Uczestnicy mają zapewnione indywidualne konsultacje.

Kompetencje do nabycia i rozwijania w ramach szkolenia:  

  • przygotowanie i prowadzenie webinarów w kontekście akademickim;
  • poznanie i wykorzystanie możliwości oprogramowania;
  • facylitacja spotkań online;
  • zastosowanie metod aktywizacji uczestników;
  • tworzenie scenariusza webinaru;
  • przygotowywanie prezentacji webinarowej.
Program szkolenia:  

  • Cz. I. Webinar na otwarcie: 1 godzinne wdrożenie w program do realizacji webinaru ;
  • Cz. II. Warsztaty stacjonarne: 4,5 godzinne warsztaty projektowania webinarów i spotkań online ;
  • Cz. III. Indywidualne konsultacje: termin i forma uzgodniona z metodykami Centrum e-Learningu AGH;
  • Cz. IV. Nagranie webinaru: poprzedzone konsultacjami z prowadzącą szkolenie osobą z Centrum e-Learningu AGH.

 

Aktualnie nie prowadzimy zapisów na to szkolenie.