Wprowadzenie do e-learningu

 

Wprowadzenie do e-learningu

 

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji uczenia się i nauczania wspomaganego przez komputer i Internet, czyli
e-learningu.
Kurs jest adresowany do osób, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą formą kształcenia.

Materiały prezentują różne rozwiązania stosowane w e-learningu, omawia podejścia do kształcenia on-line oraz buduje mapę pojęć z nim związanych. W rezultacie uczestnik będzie potrafił krytycznie odnieść się do proponowanych rozwiązań oraz samodzielnie wybrać te najbardziej przydatne w danym kontekście.
 

Na tym kursie uczysz się samodzielnie i w dowolnym czasie – jest na stałe otwarty dla wszystkich.  

Materiały składają się z 7. tematów poświęconych teorii oraz technologii e-learningu.

Moduł 1: Wyszukiwanie i ocena materiałów online
Moduł 2: Czym jest e-learning
Moduł 3: Specyfika uczenia się online
Moduł 4: Platformy e-learningowe
Moduł 5: Narzędzia w e-learningu
Moduł 6: Rola nauczyciela a teorie pedagogiczne
Moduł 7: Wdrożenie e-learningu

Szacowany czas nauki: około 35 godzin  

link do strony kursu