Szkolenia

Wprowadzenie do e-learningu

Wprowadzenie do e-learningu

Materiały do samodzielnej nauki w formie kursu online, którego celem jest przedstawienie koncepcji uczenia się i nauczania wspomaganego przez komputer i Internet, czyli e-learningu. Kurs jest adresowany do osób, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą formą kształcenia.

Materiały prezentują różne rozwiązania stosowane w e-learningu, omawia podejścia do kształcenia on-line oraz buduje mapę pojęć z nim związanych.

W rezultacie uczestnik będzie potrafił krytycznie odnieść się do proponowanych rozwiązań oraz samodzielnie wybrać te najbardziej przydatne w danym kontekście. Materiały składają się z 7. tematów poświęconych teorii oraz technologii e-learningu.

Szacowany czas nauki: około 35 godzin

Strona kursu