Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć

Zaangażowanie zawodowe

Zasoby cyfrowe

 

Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć [ data]

 

Na zajęcia, które prowadzisz na uczelni, często przygotowujesz materiały dla studentów – na wykładzie pokazujesz filmy ilustrujące ciekawa zjawiska, w trakcie laboratoriów wyświetlasz symulację, a na kursie w UPeL umieszczasz skan artykułu. I choć twoim celem jest zwiększenie efektywności i zaangażowania w zajęcia, często zastanawiasz się czy możesz korzystać z pracy innych osób?

Podczas szkolenia dowiesz się, że tak i co więcej dowiesz się dlaczego tak, kiedy i w jaki sposób. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego, dzięki której będziesz mógł/mogła spać spokojnie ze świadomością tego, że poprzez swoje działania prawa autorskie innych osób nie zostały naruszone.

Szkolenie będzie nastawione na praktykę. Czeka na ciebie praca na realnych przypadkach, które będziesz analizować, aby rozstrzygnąć czy działania są zgodne z zapisami prawa autorskiego. Będzie także czas na zadawanie pytań i analizę sytuacji z jakimi się do tej pory spotkałeś/łaś.

W rezultacie szkolenia będziesz:

  • znać i rozumieć zasady korzystania z materiałów autorstwa innych osób (tzw. dozwolony użytek edukacyjny i prywatny),
  • korzystać z materiałów autorstwa innych osób do prowadzenia zajęć zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa autorskiego.

Forma: szkolenie online
Data: 06-10.03.2023
Potwierdzenie: zaświadczenie ukończenia, cyfrowa odznaka (badge)
Prowadzenie: Marta Stąporek, Karolina Grodecka
Zapytaj o szczegóły: staporek@agh.edu.pl, karolina@agh.edu.pl

Wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć   ZAPISY WKRÓTCE