Tutoriale

Cyfrowe odznaki

Cyfrowe odznaki

potwierdzające ukończenie szkolenia i zdobyte kompetencje można eksportować i wyświetlać w swoim profilu na platformach wydziałowych UPeL oraz w tzw. Badgrze czyli plecaku odznak.
Krótka instrukcja video przedstawia, w jaki sposób przenieść odznakę(i) do plecaka i/lub na platformy wydziałowe UPeL.

Krok 1. Eksport odznaki z platformy szkoleniowej do plecaka Badgr,
Krok 2. Import z plecaka na platformę wydziałową.