Tutoriale

Eksportowanie Dziennika Ocen do arkusza kalkulacyjnego

Eksportowanie Dziennika Ocen do arkusza kalkulacyjnego

Aby wyeksportować wyniki Dziennika Ocen jako arkusz kalkulacyjny, lub jako plik w innym formacie, wchodzimy do Dziennika poprzez blok Oceny po lewej stronie strony kursu. Następnie klikamy w znajdującą się na górze po prawej listę rozwijaną. 

Po rozwinięciu listy pojawi się kilka możliwości eksportowania ocen do pliku m.in. w formacie programu Excel (.xls).

Po wybraniu ww. opcji zobaczymy krótką formatkę – możemy w niej zaznaczyć, które oceny chcemy pobrać do naszego pliku i w jakim formacie mają być pobrane oceny (punkty, procenty) etc. Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy Pobierz.